Архив за день: Март 5, 2018

Увага, оголошується конкурс!

Виконком Генічеської міської ради з 09 березня 2018 року оголошує конкурс проектів «Крок на зустріч» з реалізації  заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативних будинках.

Документи приймаються до 28 березня 2018 року включно.

Конкурс відбудеться 30 березня 2018 року у приміщенні міськвиконкому (кабінет заступника голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних  підприємств) о 14:00 годині.

Умови та положення конкурсу проектів з реалізації заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, або кооперативних будинках:

1.1. Це Положення ухвалено Генічеською міською радою на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою ефективного та прозорого використання коштів міського бюджету, що спрямовуються на реалізацію заходів з питань благоустрою у місті.

1.2.Положення про конкурс проектів з реалізації заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, або кооперативних будинках, розроблено з метою врегулювання процедури відбору проектів з реалізації заходів із благоустрою, а також підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках у створенні ОСББ.

1.3.Проведення Конкурсу та відбір проектів здійснюється комісією.

1.4. Основними принципами надання грантів на проведення конкурсу міні-проектів є:

 — відкритість процедур організації та проведення конкурсу;

 — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

— суспільно-корисний характер проектів, що подаються на конкурс;

 — поінформованість громади про результати реалізації проектів, що отримали мікро — гранти.

        Мікро — грант — цільова безповоротна фінансова допомога, що надається з міського бюджету  повноважним на те органом місцевого самоврядування, у порядку, визначеному цим Положенням.  

       Міні — проект   — комплекс взаємопов’язаних у просторі та часі заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, направлених на вирішення проблеми з благоустрою, розроблений силами ОСББ або кооперативних будинків і поданий на розгляд конкурсної комісії для отримання муніципального гранту.

1.5. Конкурс проводиться за такими напрямками:

 • благоустрій в будинках та прибудинкових територій;
 • дитячі та спортивні майданчики: реновація, ремонт існуючих; встановлення нових;
 • ремонт внутрішньо будинкових систем (мережі, арматура на них, які знаходяться в межах будинку).
 • ремонт конструктивних елементів багатоквартирного будинку (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля тощо);

 

 1. Умови проведення Конкурсу.

 

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території Генічеської міської ради та представники кооперативних будинках (далі – Конкурсанти).

2.2. Загальний обсяг фінансування міні-проектів становлять  міні – гранти:

благоустрій в будинках та прибудинкових територій — міні – грант-20,0 тис. грн.;

дитячі та спортивні майданчики: реновація, ремонт існуючих; встановлення нових — міні – грант -20,0 тис. грн.;

ремонт внутрішньо будинкових систем (мережі, арматура на них, які знаходяться в межах будинку) — два міні – гранти по  30,0 тис. грн. та 40 тис. грн.;

ремонт конструктивних елементів багатоквартирного будинку (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля тощо) — міні – грант — 50,0 тис. грн.

2.3. Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкового співфінансування:

2.3.1. Максимальна сума гранту (субвенції) з міського бюджету не перевищує  90% вартості проекту.

2.3.2. Внесок Конкурсанта – не менше  10 %.

2.4. Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

2.5. Конкурсанти подають до Конкурсного комітету міської ради заявку і копії наступних документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта:

— копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію (у разі наявності);

— копію статуту;

— документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.6. Всі Конкурсанти до основного переліку документів обов’язково додають заявку на участь, зведений кошторисний розрахунок і протокол (або гарантійний лист) про участь у співфінансуванні міні-проекту.

У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується поліпшення (вдосконалення, модернізація) стану об’єкта (майна), Конкурсант надає фотознімки (візуалізацію) наявного стану того об’єкта, який планується змінити або відремонтувати.

2.7. Проекти подаються в письмовому виді за підписом уповноваженої особи Конкурсанта.

2.8. Реалізація міні-проектів здійснюється упродовж поточного року.

2.9. На об’єктах, впроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка із зазначенням тексту наступного змісту: “… (назва робіт або міні-проекту) реалізовано у рамках міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади « Крок на зустріч »”.

2.10. Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

— у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

— при надходженні матеріалів міні-проекту після закінчення встановленого строку для їх прийому;

— при наданні конкурсної документації не у повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом;

— у разі, якщо Конкурсанти не зареєстровані або не легалізовані у встановленому порядку на території Генічеської міської ради.

У рамках Конкурсу не фінансуються міні-проекти, що передбачають:

— спрямованість на політичну та виборчу діяльність;

— одержання прибутку і прямої матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат Конкурсантом або його представником, учасником, членом), партнером;

— погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

— витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків тощо.

2.11. Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

2.12. На окрему вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів. Для наочної презентації міні-проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт (друкованих видань, аудіо-  та  відеопродукції).

 

 1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів

 

3.1. Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за наступними критеріями:

3.1.1. Відповідність міні-проекту напрямку конкурсу.

3.1.2. Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

 — наявність чітко сформульованої проблеми;

— визначення оптимальних методів реалізації проекту;

— вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;

— перспективи подальшого розвитку міні-проекту з використанням місцевих ресурсів.

3.1.3. Економічна ефективність міні-проекту:

— співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

— обґрунтованість вартості товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

— залучення засобів із інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

— набуття нового досвіду учасниками реалізації міні-проекту за проблемою, на вирішення якої спрямовано міні-проект.

 

 

 1. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

 1. Конкурсна комісія:

4.1. Для проведення конкурсу та оцінки проектів, поданих на отримання грантів Генічеською міською радою утворюється міська конкурсна комісія — далі комісія.

4.2. Склад комісії  затверджується додатком 2  до цього рішення.

4.3.Комісія утворюється в складі: голови комісії, заступника, секретаря та членів комісії.

4.4.Засідання  комісії  є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

4.5.Рішення  комісії приймається більшістю голосів від кількості членів комісії, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови  комісії.

 

 1. Конкурсна комісія:

5.1.Інформує громадськість про своє утворення, місце знаходження та порядок діяльності;

5.2.Готує до розгляду та розглядає на своїх відкритих засіданнях проекти, що подаються на конкурс для отримання муніципальних грантів;

5.3. Приймає рішення про переможців конкурсу;

5.4.Вирішує інші питання, що пов’язані з організацією та проведенням міського конкурсу на отримання міні — гранту.

 

 1. Процедура Конкурсу

 

6.1. Дане положення оприлюднюється на офіційному сайті  міської ради.

6.2. Прийом заявок на конкурс відповідно до термінів, зазначених у оголошенні; повідомлення про конкурс друкується у місцевих друкованих періодичних виданнях не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

6.3. Пропозиція на отримання гранту від міської ради може бути направлена:

—    на електронну пошту міської ради: genich.mrada@ukr.net

—    особисто принесеною чи надіслано до Генічеської міської ради за адресою: м. Генічеськ, вулиця Міська,8.

 

 1. Фінансове забезпечення реалізації міні-проектів

 

7.1. Фінансування реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, здійснюється шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції  КП «Міськжитлобуд» на підставі рішення Конкурсного комітету.

7.2. Упродовж місяця з дати завершення реалізації міні-проекту Конкурсант надає до  міської ради  документи у паперовій формі, що підтверджують реалізацію міні-проекту (копії укладених договорів, акти виконаних робіт тощо), а також фотознімки (або візуалізацію, виконану будь-яким іншим способом).

Для отримання детальної інформації про порядок проведення конкурсу, іншої інформації з питань конкурсу можна звернутися за контактним телефоном: 3 57 62, крім суботи, неділі та святкових днів з 08:00 до 16:00 години або на сайті Генічеської міської ради genich-rada.gov.ua

Увага, оголошується конкурс!

Виконком Генічеської міської ради з 09 березня 2018 року оголошує конкурс щодо набуття права оренди на об’єкти комунального майна в м. Генічеськ:

— нежитлове приміщення по вул. Ковпака,27 площею 350,6 м кв. для розміщення офісу, торгівельного об’єкту, складу тощо;

— нежитлове приміщення по вул. Центральна,3 площею 11 м кв. офісу, торгівельного об’єкту тощо;

— нежитлове приміщення по вул. Центральна,3 площею 129,6 м кв. для розміщення офісу, торгівельного об’єкту, складу тощо;

— нежитлове приміщення по вул. Центральна,9 площею 22,3 м кв. для розміщення офісу, торгівельного об’єкту тощо;

— нежитлова будівля по вул. Соборна, 52 площею 305,0 м кв. для розміщення об’єктів спортивного призначення;

— нежитлова будівля по вул. Соборна, 52 площею 27,3 м кв. для розміщення об’єктів спортивного призначення;

— громадська вбиральня по пр. Миру, 52а площею 27,2 м кв.

Для участі у конкурсі претенденти подають до міськвиконкому наступні документи (у копіях):

— заяву у довільній формі на ім’я голови конкурсної комісії з проханням допустити до участі у конкурсі із зазначенням цілі використання об’єкту, контактних телефонів.

Для юридичної особи:

— документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

— посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

— копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

— завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

— довідку від претендента про те, що стосовно до нього не порушено справу про банкрутство.

Для фізичної особи-підприємця:

— копію документа, що посвідчує особу або оформлену нотаріально довіреність на особу, що представлятиме інтереси особи, від імені якої подано заяву на участь у конкурсі;

— завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

— завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку.

Додаткові умови проведення конкурсу: переможці конкурсу оплачують роботи з виготовлення документації з експертної оцінки на зазначений об’єкт та нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди.

Документи приймаються до 28 березня 2018 року включно.

         Конкурс відбудеться 30 березня 2018 року у приміщенні міськвиконкому (кабінет заступника голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних  підприємств) о 14:00 годині.

У разі перенесення дати або часу проведення конкурсу, конкурсантів буде повідомлено додатково. Для отримання детальної інформації про порядок проведення конкурсу, іншої інформації з питань конкурсу можна звернутися за контактним телефоном: 3 57 62, 3 70 25, крім суботи, неділі та святкових днів з 08:00 до 16:00 години або на сайті Генічеської міської ради genich-rada.gov.ua»

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунального майна        територіальної громади міста та конкурсну комісію.

 

 1. Загальна частина

1.1.Цей Порядок прийнятий у відповідності до Законів України «Про оренду державного та комунального майна»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо орендних відносин» від 21 квітня 2011року №3269-VІ, «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної та фізичної особи-підприємця» від 07 квітня 2011року №3205-VІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04 жовтня 1995року №786, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження   Порядку    проведення    конкурсу    на    право оренди державного майна» від 31серпня 2011року №906,  Наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та    представництвами розміру плати за оренду державного майна» від 01квітня 2011року №502, рішення сесії міської ради від 19 червня 2012 року №418 «Про визначення пропорції розподілу між міським бюджетом і балансоутримувачем».

1.2.Цей Порядок покликаний забезпечити підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста (далі — комунальне майно) шляхом надання його в оренду фізичним та юридичним особам у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.3.Цей Порядок визначає  умови ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду та регулює організаційно-майнові відносини між суб’єктами оренди.

1.4.Цей Порядок  визначає процедуру передачі комунального майна в оренду та проведення конкурсу на укладення договору оренди комунального майна.

1.5.Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена розпорядженням міського голови. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання умов конкурсу.

1.6.Неприбуткові організації мають право на загальних підставах брати участь у передачі об’єктів в оренду (в тому числі на умовах конкурсу), що проводяться відповідно до цього Порядка.

 

 

 

2.Основні засади проведення конкурсів

2.1.Конкурс оголошується виконкомом міської ради за поданням балансоутримувача комунального майна згідно з Переліком об’єктів комунальної власності громади міста, які пропонується здавати в оренду у поточному році.

2.2.Оголошення про конкурс з набуття права оренди об’єктів комунального майна друкується у місцевих друкованих періодичних виданнях не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

-інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа, цільове призначення, мінімальний строк оренди);

-умови конкурсу;

-дата, час і місце проведення конкурсу;

-кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів (за три робочі дні до дати проведення конкурсу);

-перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

 

3.Умови конкурсу

3.1.Умовами конкурсу є:

-використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-дотримання вимог щодо експлуатації та належного утримання об’єкта;

-компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з:

-проведенням  незалежної оцінки об’єкта оренди;

-опублікування оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації;

-нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору оренди;

-виконання  певних видів ремонтних робіт (необхідність їх проведення зазначається у поданні балансоутримувача);

-інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном створення  нових робочих місць; безпечних умов праці; та інші).

3.2.Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 та оголошується безпосередньо на засіданні конкурсної комісії. У разі, якщо орендодавець є платником податку на додану вартість, до стартової орендної плати додається 20% суми від її розміру.

 

4.Вимоги до участі в конкурсі

4.1.Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі документи:

-заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс,

-пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

-інформацію про засоби зв’язку з ним;

4.2.Відомості про претендента:

для  юридичної особи:

-документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

-посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

-довідку від претендента  про те, що стосовно до нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

-копію документа, що посвідчує особу або оформлену нотаріально довіреність на особу, що представлятиме інтереси особи, від імені якої подано заяву на участь у конкурсі;

-завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

-завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи – платника єдиного податку.

5.Конкурсна комісія

5.1.Конкурс проводиться конкурсною комісією (далі – Комісія).

Комісія — це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється розпорядженням міського голови.

5.2.Порядок утворення Комісії, її статус, права і обов’язки визначаються цим Порядком.

5.3.Основними завданнями комісії є:

-визначення умов та строку проведення конкурсу;

-розгляд поданих претендентами документів;

-проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-складання протоколів та подання результатів конкурсу до міської ради для прийняття відповідного рішення.

5.4.Основними принципами діяльності комісії є :

-додержання чинного законодавства;

-колегіальність прийняття рішень;

-додержання конфіденційності роботи;

-повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

-обґрунтованість прийнятих рішень;

-рівність усіх претендентів перед комісією.

6.Склад та порядок утворення комісії

         6.1.До складу комісії входять представники виконкому міської ради, КП «Генічеська ЖЕК-1», депутати міської ради.

         6.2.Комісія утворюється у кількості не менше 5 осіб.

         6.3.Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

7.Права та обов’язки комісії

         7.1.Комісія має право:

-звертатись за консультаціями до фахівців організацій, установ, підприємств всіх форм власності;

-залучати до проведення процедури конкурсу представників балансоутримувачів об’єктів комунального майна, що надаються в оренду;

-самостійно приймати рішення стосовно вирішення непередбачених ситуацій, які виникли при проведенні процедури конкурсу;

-переносити, у разі необхідності, дату проведення конкурсу.

8.Порядок роботи комісії

8.1.Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу розпорядженням міського голови.

         8.2.Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії (далі – голова), а під час його відсутності – обраний із членів комісії.

         8.3.Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для їх розгляду на комісії;

         Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

         Голова має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

         8.4.Секретар комісії забезпечує повідомлення членів комісії про засідання комісії за три робочі дні до дати її проведення, виконання доручень голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісією та правильністю ведення протоколів засідань комісії.

         8.5.Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

-про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

8.6.Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому більшості членів комісії.

         8.7.Засідання комісії є відкритим. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу щодо своїх пропозицій.

         8.8.Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за», «проти» або «утримався»), результати якого заносяться до протоколу.

         8.9.Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

 

 

9.Порядок підготовки конкурсу

9.1.Конкурс оголошується виконкомом міської ради, як органом, уповноваженим управляти комунальним майном територіальної громади міста. Підготовка до конкурсу розпочинається конкурсною комісією.

9.2.Протягом 10 робочих днів з моменту надходження пропозицій щодо об’єктів комунальної власності, що можуть надаватися в оренду, від їх балансоутримувачів або власника, секретар комісії надає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу до місцевих друкованих періодичних видань.

Конкурсна комісія протягом строку прийняття заяв та документів від потенційних орендарів, розглядає питання щодо розрахунку розміру стартової орендної плати. При розрахунку розміру стартової орендної плати береться  більший за значенням відсоток орендної ставки, передбачений за використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням у Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786.

9.3.Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу публікується у місцевих друкованих періодичних виданнях «Вісник Приазов’я»  та «Приазовська Правда» не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

9.4.Після публікації інформаційного повідомлення про конкурс, особи, що бажають набути право оренди об’єкту комунальної власності, звертаються до міськвиконкому із заявою про участь у конкурсі, до якої додають повний пакет необхідних документів.

9.5.Прийняття конкурсною комісією заяв та документів починається з дня опублікування інформаційного повідомлення і закінчується за 3 календарних днів до початку проведення конкурсу.

10.Порядок проведення конкурсу

         10.1.Конкурс проводиться в один етап у разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

10.2.На третій робочий день після приймання документів, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу проведення засідання комісії та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Реєстрація учасників конкурсу здійснюється за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

10.3.Учасники конкурсу в порядку черговості, пропонують конкурсній комісії пропозиції щодо розміру орендної плати, які не можуть бути меншими за розмір стартової орендної плати.

Переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

10.4.Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками за кроком, який спільно установлюється конкурсною комісією та учасниками конкурсу. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії  оголошує «Вирішено», називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати і оголошує його переможцем конкурсу.

10.5.Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

10.6.Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників; результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і переможцем конкурсу.

10.7.Протокол засідання конкурсної комісії після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і переможцем конкурсу, затверджується на черговому засіданні сесії міської ради.

Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення міською радою, публікує у виданнях інформацію про результати конкурсу, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

10.8.Діяльність комісії припиняється у разі:

-відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

-відсутність заяв, які б відповідали умовам конкурсу – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого документу про те, що конкурс не відбувся;

-укладення договору оренди з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу — з моменту укладання договору;

-проведення конкурсу – з дати укладання договору оренди, а якщо договір не укладено, — з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

10.9.У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

10.10.Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що комісією приймається відповідне рішення, у разі:

-неподання заяв про участь у конкурсі;

-відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

-знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо виявлено потенційних орендарів.

10.11.Балансоутримувач об’єкту, якого визначено орендодавцем, протягом 15 робочих днів після затвердження результатів конкурсу на черговому засіданні сесії міської ради надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноваження ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна») та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу у разі їх відповідності до вимог чинного законодавства.

У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря. 

10.12.У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди або порушення ним строку, зазначеного в пункті 10.11. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу та визначає місце і час проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться відповідно пунктів 8, 10 цього Порядку.

10.13.На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пунктів 10.10, 10.12 цього Порядку, комісією скасовується рішення про визначення переможця.

10.14.Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 13.2 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і новим переможцем конкурсу.

11.Поліпшення орендованого майна 

11.1.Орендар має право на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід’ємні поліпшення орендованого майна.

Згода на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендодавцем надається відповідно вимог чинного законодавства.

Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна не надає набуття права власності його орендарю.

Рішення прийняті на XXIХ сессіі VII скликання 27.02.2018 року

Прийняті рішення

 1. договiр 2_вул. Центральна, 220б
 2. договiр3вул.Нижня_Слобiдка, 1з
 3. договiр4вул. Центральна, 220в
 4. договiр5вул. Гоголя, 192е
 5. договiр6вул. Вокзальна 77д

Додатки до рішень

Додатки до пояснювальної записки

Патронат над дитиною — зберігаємо сім’ю

01 березня 2018 року, згідно затвердженого плану заходів фахівцем із соціальної роботи Генічеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі Центр) на базі Генічеського районного центру зайнятості проведено семінар для безробітних громадян на тему: «Здійснення патронату над дитиною».

Мета проведення заходу — інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення, щодо послуги патронату над дитиною та створення патронатних сімей у м. Генічеськ. Під час зустрічі фахівець Центру ознайомила присутніх з порядком створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування і перебування дитини в такій сім’ї, відзначила всі переваги патронатного виховання.

Запровадження цієї послуги дозволяє забезпечити захист прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

Запрошуємо усіх небайдужих, які готові поділитися сімейним теплом з дітьми, які мають ризик залишитися без батьківського піклування та потребують тимчасової підтримки. Про більш детальну інформацію про сімейний патронат Ви зможете дізнатися, звернувшись до Генічеського міського ЦСССДМ за адресою: м. Генічеськ, вул. Соборна, буд. 75.

Звіт про виконані ремонтні роботи КП «Міськжитлобуд» станом на 02 березня 2018 року

Звіт про виконану роботу КП «Азовкомунсервіс» за період з 23.02.2018 року по 01.03.2018 року