Архив за месяц: Апрель 2019

До уваги мешканців міста та керівників установ, підприємств організацій

Повідомляємо, що з 22.00 години 03 травня 12.00 години 05 травня 2019 року буде здійснено відключення артезіанських свердловин у зв’язку із хлоруванням водопровідних мереж.

Просимо завчасно підготувати запаси питної на час проведення профілактичних робіт.

 

Міськвиконком, КП «Генічеьке ВУВКГ»

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265 – 289, глави І розділу ХІV Податкового кодексу України , відповідно до пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Генічеської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

            1.1. Платники податку

            1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

            б)  якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            в) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб  і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

            1.2. Об’єкт оподаткування

            1.2.1. Об’єктом  оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            1.2.2. Об’єкти, які не є об’єктом  оподаткування визначені п.п. 266.2.2 статті 266 Податкового кодексу України.

            1.3. База оподаткування

            1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

            1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюються контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

            1.3.3.  База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

            1.4. Пільги із сплати податку

            1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

            а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

            б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

            в) для різних типів об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового  будинку/ будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” підпункту 266.7.1 статті 266 Податкового кодексу України, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

            1.4.2. Перелік пільг з податку, що сплачується на території міської ради встановити згідно з додатком 1 до цього рішення.  

1.5. Ставки податку встановити згідно з додатком  3 до цього рішення.

            1.6. Податковий період

            1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            1.7. Порядок обчислення суми податку

            1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, визначеному п. п. 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

            1.7.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

            Щодо новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

            1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

            1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня до початку того місяця, в якому припинилося право на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – з місяця, в якому він набув право власності.

            1.9. Порядок сплати податку

            1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            1.10. Строки сплати податку

            1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.         

 1. Встановити на території Генічеської міської ради транспортний податок.

            2.1. Платники податку

            2.1.1. Платниками  транспортного  податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування.

            2.2.  Обєкт оподаткування

            2.2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

            2.3. База оподаткування

            2.3.1. Базою  оподаткування є легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

            2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі                          25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

 • 5. Податковий період
 •      5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 •             6. Порядок обчислення та сплати податку
 •        6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку відповідно до п. п. 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
 • 6.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 • Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 • 6.3 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1січня цього року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
 • Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 • 6.4. За  об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
 • 6.5. У разі спливу п’ятирічного віку автомобіля протягом звітного року  податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
 • 6.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння  легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
 • У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
 • 6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом                  30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.         
 • У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
 • 7.  Порядок сплати податку
 • 7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 • 8. Строки сплати податку
 • 8.1. Транспортний податок сплачується:
 • а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;
 • б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 1.  Встановити на території Генічеської міської ради туристичний збір

            3.1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

          3.2. Платники збору

         3.2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно – територіальної  одиниці, на якій  діє  рішення   міської  ради про встановлення туристичного збору, та  тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення.

       3.2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, радою якого встановлено такий збір;

б) фізичні  особи – резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначені підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які  прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,  реабілітацію до лікувально – профілактичних, фізкультурно – оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно – оздоровчі та санаторні – курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до статті 14.1.263 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначені підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.        3.3. Ставка збору

    3.3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення, у розмірі  0,5 відсотка – для внутрішнього та в’їзного  туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Поняття “внутрішній” та “в’їзний”  туризм визначене статтею 14.1.277 Податкового кодексу України.

         3.4. База справляння збору

3.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення.

                3.5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

    3.5.1. Згідно з цим рішенням справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

    3.5.2. Згідно з цим рішенням справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а)  юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 3.7.2 цього рішення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)  міським комунальним підприємством «Азовкомунсервіс»,  яке відповідно до                    п. п. 7 п. «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноважується  справляти збір з приватного сектору на умовах договору, укладеного з виконкомом міської ради. Контроль за укладанням та дотриманням  умов цього  договору  покладається на відділ з питань правовідносин та звернень громадян виконкому міської ради.

Цим рішенням визначається перелік суб’єктів господарювання, які надають туристичну послугу та на яких покладається обов’язок податкових агентів, а саме:

Перелік* податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ з/п Суб’єкт господарювання Код за ЄДРПОУ платника Форма власності Місце знаходження
1. КП  “Азовкомунсервіс” 32368086 комунальна м. Генічеськ, вул. Гоголя, 196
2. ФОП   Раджабов

Окундар Карімович

(готель “Гюнай”)

  приватна м. Генічеськ,

пров. Сонячний, буд. 10

3. ФОП   Гайдар

Луїза Іванівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 9 А, кв. 22

4. ФОП   Сопрун

Вадим Іванович

  приватна м. Генічеськ,

пров. Лободи, буд. 6

5. ФОП   Попов

Валерій Єгорович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Приморська, буд. 6-Б

6. ФОП   Затишняк

Юлія Сергіївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Азовська, буд. 42

7. ФОП   Пуляєва

Алла Степанівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Коцюбинського, буд. 26, кв. 3

8. ФОП   Саютіна

Інна Леонідівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Міська, буд. 62, кв.1

9. ФОП  Мороз

Олексій Миколайович

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 170

10. ФОП  Олійник

Олена Анатоліївна

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 173

11. ФОП  Баранова

Лариса Григорівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Коцюбинського, буд. 28

12. ФОП Петровська

Ольга Валеріївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд. 21-А

13. ФОП  Альошина

Олена Олександрівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Вокзальний, буд. 8

14. ФОП  Мельник

Сергій Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Паризької Комуни, буд. 29

15. ФОП  Аблязізова

Селімє Мустафаївна

(готель “Нариман”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дружби Народів, буд. 5

16. ФОП  Баранова

Наталя Олександрівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дмитра Кривоноса, буд. 64

17. ФОП  Ребриков

Віктор Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Центральна, буд. 22

18. ФОП  Федчишин Володимир Богданович   приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 5-А, кв.89

19. ФОП  Шевченко

Володимир Вікторович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Вишнева, буд. 50

20. ФОП  Ібрагімова

Валентина Федорівна

(готель “Орхидея”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Горького, буд. 23

21. ФОП  Бандурко

Олександр Анатолійович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд.  25

22. ФОП  Соловйова

Валентина Веніціанівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курортна, буд. 39

            *Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору, цей перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік”.

               

                3.6. Особливості справляння збору

    3.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим рішенням.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

    3.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу України та цього рішення.

    3.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом України порядку.

3.7. Порядок сплати збору

    3.7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі цього рішення.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

3.7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

3.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.           

 

 1. Встановити на території Генічеської міської ради податок на землю.

            4.1 Платники земельного податку

4.1.1. Платниками податку є:

4.1.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.1.2. землекористувачі.

4.1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 

4.2. Об’єкти оподаткування земельним податком

4.2.1. Об’єктом оподаткування земельним податком є:

4.2.1.1. земельні ділянки, які перебуває у власності або користуванні;

4.2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4.3. База оподаткування земельним податком

4.3.1.Базою оподаткування є:

4.3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу України .

4.3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.4. Ставки податку встановити згідно з додатком  3 до цього рішення.

4.5 Пільги щодо сплати земельного податку встановити згідно з додатком  4 до цього рішення.

4.6. Податковий період для плати за землю

4.6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є                      календарний рік.

4.6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується                       31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові  земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

4.7. Порядок обчислення плати за землю

4.7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

4.7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,  що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше  20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.7.4. За ново відведені  земельні ділянки платник подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування  платник плати за землю подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем у якому відбулися такі зміни.

4.7.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцезнаходженням земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове  податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем знаходженням земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих  органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий  орган за місцем знаходженням земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

4.7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1)   у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб – власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)  пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3)    пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних  ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування

автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

4.8. Строк сплати плати за землю

4.8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

В разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими  органами за місцем знаходженням земельної ділянки щороку до 1 травня.

4.8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками. власниками та землекористувачами за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.8.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.8.5.  Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а) не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області;

б) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

в) може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. Встановити єдиний податок на території Генічеської міської ради.

            5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) рок, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткової ставки).

    1) для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру  прожиткового мінімуму;

    2) для  другої групи платників  єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

            5.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в              п. п. 5.1 встановлюються відповідно до п. п. 293.3 – 293.9  ст. 293 Податкового кодексу України.

            5.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 3. Рішення підлягає опублікуванню  в мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту Генічеської міської ради.
 4. Рішення ХХХІІ сесії міської ради VІІ  скликання від 22 травня 2018 року                   № 742 ” Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік” (зі змінами) з моменту вступу в дію цього рішення втрачає чинність.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

 

 

Міський голова                                                                                                       О.В.Тулупов

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з  01 січня 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Ф і з и ч н і  о с о б и 2  
Інваліди першої і другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до                   18 років 100
Пенсіонери (за віком) 100
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Ю р и д и ч н і  о с о б и  
Органи державної влади 100
Органи місцевого самоврядування 100
Органи прокуратури, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та використовують земельні ділянки за цільовим призначенням у відповідності до класифікації видів цільового призначення земель, затверджених Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 та для виконання власних повноважень 100
Комунальні підприємства, крім земельних ділянок під окремими будівлями, спорудами або їх частинами, які надаються ними в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям 100
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Громадські організації інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством

100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України.

2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

–  для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як                         0,10 гектара;

–  для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

–  для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

–  для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 Якщо фізична особа  має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

Міський голова                                                                                                              О.В. Тулупов

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з  01 січня 2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4        
01.02 Для ведення фермерського господарства4        
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4        
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4        
01.05 Для індивідуального садівництва4        
01.06 Для колективного садівництва4        
01.07 Для городництва4        
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4        
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,300 0,300 0,300 0,300
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,300 0,300 0,300 0,300
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,300 0,300 0,300 0,300
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,300 0,300 0,300 0,300
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,300 0,300 0,300 0,300
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4        
02.02 Для колективного житлового будівництва4        
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,05 0,05 0,05 0,05
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,05 0,05 0,05 0,05
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,05 0,05 0,05 0,05
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,05 0,05 0,05 0,05
02.07 Для іншої житлової забудови  0,05 0,05 0,05 0,05
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,05 0,05 0,05 0,05
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4        
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4        
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4        
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4        
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4        
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4        
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,500 1,500 1,500 1,500
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1,000 1,000 1,000 1,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 1,000 1,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1,000 1,000 1,000 1,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 1,000 1,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4        
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 1,000 1,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1,000 1,000 1,000 1,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4        
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4        
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4        
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 1,000 1,000 1,000 1,000
04.08 Для збереження та використання заказників 1,000 1,000 1,000 1,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1,000 1,000 1,000 1,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1,000 1,000 1,000 1,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4        
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 1,000 1,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 1,000 1,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4        
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4        
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 0,500 0,500
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500 0,500 0,500
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 0,500 0,500
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100 0,300 0,300
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100 0,300 0,300
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 0,300 0,300
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,300 0,300
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,050 0,050 5,000 5,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,050 0,050 5,000 5,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,050 0,050 5,000 5,000
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,050 0,050 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,050 0,050 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 0,050 0,050 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,050 0,050 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,050 0,050 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,050 0,050 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,050 0,050 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,050 0,050 5,000 5,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,050 0,050 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  1,000 1,000 1,000 1,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000 1,000 1,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 1,000 1,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 1,000 1,000 1,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,500 1,500 5000 5000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  1,000 1,000 5,000 5,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту         
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4        
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту        
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту        
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту        
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 1,500 1,500 1,000 1,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 1,500 1,500 1,000 1,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,000 1,000 1,000 1,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 1,000 1,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 1,000 1,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  1,500 1,500 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 1,000 1,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4        
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4        
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4        
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4        
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4        
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4        
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4        
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,010 0,010 0,010 0,010
16 Землі запасу 0,300 0,300 0,300 0,300
17 Землі резервного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
18 Землі загального користування4        
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з  01 січяня 2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

           21                            7                 652110100                                  Генічеська міська рада Херсонської області (м.Генічеськ)

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,500     0,500    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,500     0,500    
1110.3 Будинки садибного типу 0,500     0,500    
1110.4 Будинки дачні та садові            
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0500     0,500    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,500     0,500    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,000     1,000    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,000     1,000    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,000     1,000    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців            
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5            
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5            
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5            
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5            
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5            
1130.9 Будинки для колективного проживання інші            
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1,500     1,500    
1211.2 Мотелі 1,500     1,500    
1211.3 Кемпінги 1,500     1,500    
1211.4 Пансіонати 1,500     1,500    
1211.5 Ресторани та бари 1,500     1,500    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1,500     1,500    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1,500     1,500    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 1,500     1,500    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1,500     1,500    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5            
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500     1,500    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5            
1220.4 Будівлі закордонних представництв5            
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,200     0,200    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,200     0,200    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500     0,500    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5            
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500     0,500    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500     0,500    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,500     0,500    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,500     0,500    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,500     0,500    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,500          
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,500          
1241.3 Будівлі міського електротранспорту            
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту            
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,500          
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг            
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,500     0,500    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо            
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500     0,500    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,200     0,200    
1242.2 Гаражі підземні            
1242.3 Стоянки автомобільні криті            
1242.4 Навіси для велосипедів            
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5            
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5            
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5            
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5            
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5            
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5            
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5            
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5            
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5            
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу            
1252.2 Резервуари та ємності інші            
1252.3 Силоси для зерна            
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,500     0,500    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,500     0,500    
1252.6 Холодильники 0,500     0,500    
1252.7 Складські майданчики 0,500     0,500    
1252.8 Склади універсальні 0,500     0,500    
1252.9 Склади та сховища інші5            
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,200     0,200    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів            
1261.3 Цирки            
1261.4 Казино, ігорні будинки            
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки            
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,200     0,200    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5            
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5            
1262.3 Технічні центри            
1262.4 Планетарії5            
1262.5 Будівлі архівів5            
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5            
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ            
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів            
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5            
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5            
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5            
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5            
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки            
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5            
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5            
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5            
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5            
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5            
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5            
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5            
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5            
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5            
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо            
1265.2 Басейни криті для плавання            
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті            
1265.4 Манежі легкоатлетичні            
1265.5 Тири            
1265.9 Зали спортивні інші            
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5            
1271.2 Будівлі для птахівництва5            
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5            
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5            
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5            
1271.6 Будівлі тепличного господарства5            
1271.7 Будівлі рибного господарства5            
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5            
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5            
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5            
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали            
1272.3 Цвинтарі та крематорії5            
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5            
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5            
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5            
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5            
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5            
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5            
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,200     0,200    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,010     0,010    

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Ф і з и ч н і  о с о б и 2  
Інваліди першої і другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до                     18 років 100
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу 100
Фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Фізичні особи, призвані до Збройних сил України у зв’язку з частковою мобілізацією (на період мобілізації) 100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) 100
К а т е г о р і я/ к л а с и ф к а ц і я
б у д і в е л ь  т а  с п о р у д
 
Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) 100
Будівлі дитячих будинків сімейного типу 100
Гуртожитки 100
Житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад 100
Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину 100
Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках 100
Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств 100
Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку 100
Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств 100
Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність 100
Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг 100
Об’єкти нежитлової нерухомості дитячо-юнацьких спортивних шкіл 100
Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

   об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України (60м2 для квартир, 120м2 для житлових будинків, 180м2 для різних типів об’єктів житлової нерухомості) ;

   об’єкта/об’єктів    оподаткування, що  використовуються   їх   власником   з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Міський голова                                                                                                               О.В.Тулупов

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення сесії Генічеської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

            Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

            Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про  встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиного податку та два збори: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів,що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

            Місцевих податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету та є його бюджето – формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

  Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного  розвитку міської територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».

 

            Причини виникнення проблеми:

 

            У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на                   2020 рік податки і збори будуть справлятись по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми міста, а саме:

            – компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (720,0 тис. грн.);

            – утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                      (640,9 тис. грн.);

            – утримання комунальних спортивних споруд (680,7 тис. грн.);

            – забезпечення функціонування водопровідне – каналізаційного господарства                    (1 646,0 тис. грн.);

            – поточний ремонт доріг (560,0 тис. грн.);

            – благоустрій міста (4 045,8 тис. грн.);

            – та інші заходи.

 

 

 

 

 

Аналіз втрат до міського бюджету

 

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

У разі неприйняття

 рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

Відхилення

тис. грн.

(втрати до бюджету)

 

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн. Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,25 1 213,0 0,00 0,0 – 1 213,0
2. Плата за землю

(ставка земельного податку)

1,50 5 570,0 1,50 5 570,0 0,0
3. Єдиний податок 18,00 6 720,0 0,00 0,0 – 6 720,0
4. Туристичний збір 1,00 25,0 0,00 0,0 0,0
  РАЗОМ

(втрати до бюджету)

х х х х – 7 933,0

 

            Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість  проблеми при затверджені місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

            Враховуючи вищевикладене, Генічеською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
  Громадяни так  
  Держава так  
  Суб’єкти господарювання так  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так  

            Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

            Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до  Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

            Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

            Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без  застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

            Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі

         Основними  цілями  регулювання є:

            – здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

            – встановити доцільні і обґрунтовані  розміри  ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

            – встановити пільги щодо сплати місцевих податків та зборів;

            – забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного формування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади міста;

            – забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

            – забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

            – привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового  кодексу України.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік”

Така  альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті  12 Податкового кодексу України, місцеві  податки  і  збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а по платі за землю із застосуванням ставок,  які діяли до 31 грудня року, що  передує бюджетному періоду, в  якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме виконанню міського бюджету в можливих обсягах.

 Очікувані  втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення  “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік” складатимуть                                     7 933,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального значення міської територіальної громади

Альтернатива 2

Прийняти рішення міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік”

Прийняття даного рішення міської ради  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих  податків  і  зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету міста надійде                              13 558,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі водопровідне – каналізаційне господарство,                     поточний ремонт доріг, благоустрій міста та інші заходи

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок додатково надійде до міського бюджету 5 234,0 тис. грн., в тому числі:

– земельного податку – 3 856,0 тис. грн.;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 378,0 тис. грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків і зборів територіальної громади міста Генічеська. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини міського бюджету, але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати  податків і зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату і, як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного  регуляторного акта та процедур, пов’язаних з його опублікуванням.
Альтернатива 3 1.Максимальні надходження коштів до міського бюджету.

2. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного  регуляторного акта та процедур, пов’язаних з його опублікуванням.

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі                       5 570,0 тис. грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів  за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням податків і зборів.  

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі               13 558,0 тис. грн.
Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету Надмірне податкове навантаження за причин встановлення максимальних ставок податків і зборів призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом

 

всього в тому числі мікро
Кількість  суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 2 889 2 889 2 889
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0,0 100,0 100,0 100,0

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі    5 570,0 тис. грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів  за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням податків і зборів.  

Сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ

Альтернатива 3  

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати будуть складати                     5 234,0 тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень:

– земельного податку –                   3 856,0 тис. грн.;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –                                1 378,0 тис. грн.  Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який проводить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така  альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті  12 Податкового кодексу України, місцеві  податки  і  збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме виконанню міського бюджету в можливих обсягах.

 Очікувані  втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення  “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік” складатимуть                                     7 933,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального значення міської територіальної громади

Альтернатива 2 3- цілі прийняття проекту  регуляторного акта можуть бути  досягнуті майже повною  мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення міської ради  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих  податків  і  зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету міста надійде  13 558,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі водопровідне – каналізаційне господарство,  поточний ремонт доріг, благоустрій міста та інші заходи

Альтернатива 3 2- цілі прийняття проекту  регуляторного акта можуть бути  досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути  досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на  суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в “тінь”, зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати і, як наслідок, виникне зворотній ефект в результаті якого зменшаться надходження до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава:

Надходження додаткових коштів до міського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста

Громадяни:

Сплата податків за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Запровадження пом’якшувальних заходів для малого підприємництва

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованих засобах масової інформації.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками. Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ.

Сумарні витрати  13 558 000,00 грн.

Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3 Держава:

Максимальні надходження коштів до міського бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

 

Суб’єкти

господарювання:

Відсутні

 

Держава:

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованих засобах масової інформації.

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження

Суб’єкти

господарювання:

Витрати:

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який проводить діяльність на території ради.

Сумарні витрати

18 792 000,00 грн.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів

господарювання

 

Альтернатива 1 Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сумарні витрати

5 570 000,00 грн.

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від  альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на  2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження на платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення  буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на  суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів

Альтернатива 1 У разі не прийняття регуляторного акта податки справлятимуться  за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і, відповідно, не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

  

 1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

            Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

            В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Генічеської міської ради, аналітичних показників Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, інформації відділу з питань економіки, із земельних питань та землеустрою, містобудування, архітектури та з питань підприємницької діяльності виконавчого комітету Генічеської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2020 рік.

             Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження  цього регуляторного акта:    

            Розробка проекту рішення Генічеської міської ради «Про встановлення  місцевих  податків і зборів на 2020 рік» та АРВ до нього.

            Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

            Оприлюднення проекту рішення разом з  АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

            Підготовка експертного висновку постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4.8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

            Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

            Прийняття рішення на пленарному засідання сесії міської ради.

            Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

            Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

       VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування , фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.     

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих  податків і зборів не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

            Тест малого підприємництва викладено у додатку до цього АРВ.

 VІІ. Обґрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

            Запропонованого термін дії акта: один рік

Обґрунтування  запропонованого терміну дії  акта:

У разі, якщо міська рада, у термін до 15 липня, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування коефіцієнтів, а плата за землю справляється  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2                   частини 5 розділу ХІХ Прикінцеві положення ПКУ).

            VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

     Основними показниками результативності акта є:

               – створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

               – кількість фізичних  та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень,

тис. грн.

1. Разом надходжень до міського бюджету,

в тому числі:

х 13 558,0
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,25 1 213,0
  Плата за землю

(ставка земельного податку)

1,50 5 570,0
  Єдиний податок 18,00 6 720,0
  Туристичний збір 0,5 25,0
  Транспортний податок х 30,0
2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту 2 898
3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту, грн. 13 558,0

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

            Відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватись виконавчим комітетом Генічеської міської ради.

            Метод проведення відстеження результативності:        Статистичний.

            Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

            – аналітичні показники Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області;

            – інформації відділу з питань економіки, із земельних питань та землеустрою, містобудування, архітектури та з питань підприємницької діяльності виконавчого комітету Генічеської міської ради.

       Базове  відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватися  до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

       Повторне  відстеження  результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.          

 

 

Генічеський міський голова                                                                              О.В.Тулупов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання  на суб’єктів  малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з                     01 лютого 2019 року по 01 березня 2019 року.

 

Порядковий номер/дата Вид консультації

 (публічні консультації (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), Інтернет –  консультації (Інтернет – форуми, соціальні мережі, тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців, тощо)

Кількість учасників

консультацій,

Основні результати консультацій
1.

24.02.2019 року

Робочі наради та зустрічі       8 Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік на рівні діючих ставок
2.

 з 06.02.2019 року

по

28.02.2019 року

Консультації в телефонному та усному режимі,  Інтернет –  консультації

 

      32 Отримана інформація про місцеві податки і збори на 2020 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік на рівні діючих ставок

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

           

            кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання                2 898 (одиниць).

            питома вага суб’єктів  малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,0 (відсотків)

           

           

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів  малого підприємництва на виконання регулювання

П/

номер

Найменування оцінки У перший рік

(стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2. Процедури повірки та/або поставки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3. Процедури  експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 71,85 0 0
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5. Інші процедури (сплата податків та зборів), гривень 4 688,75
6. Разом, гривень (сума рядків 1-5) 4 688,75 0 0
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2 898
8 Сумарно,гривень

Формула:

відповідний стовпчик “Разом” *

кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

13 558 000 ,00 0 0

                                                                     

       Оцінка вартості адміністративних процедур  суб’єктів малого підприємництва щодо  виконання  регулювання та звітування

            Розрахунок вартості 1 людино – години:

            Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні –              1 986 годин (норма тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Міністерства соціальної політики від 05.08.2016 № 11535/0/14 – 16/13 “Про розрахунок  норми тривалості робочого часу на 2017 рік”).

            Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4 173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст. 8 Закону України від 21.12.2016 № 1801 “Про Державний бюджет на 2019 рік”)

 

9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1 год.*19,34 грн.

= 19,34

0 0
10. Процедури організації виконання вимог регулювання 1 год.*19,34 грн.

= 19,34

0 0
11. Процедури офіційного звітування 0 0 0
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13. Інші процедури х х х
14. Разом, грн. 38,68 х х
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання 2 898
16. Сумарно, гривень 112 094,64 х 0

 

БЮДЖЕТНІ  ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

            Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання для суб’єктів малого  підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих  податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

П/

номер

Показник Перший рік регулювання

(стартовий), гривень

За п’ять років, гривень
1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого  підприємництва на виконання регулювання 13 558 000,00 0
2. Оцінка вартості адміністративних процедур  суб’єктів малого підприємництва щодо  виконання  регулювання та звітування 112 094,64 0
3. Сумарні витрати  малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 13 670 094,64 0
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва 0 0
5. Сумарні витрати  на виконання запланованого регулювання 13 670 094,64 0

 

 1. Розроблення компенсаторних (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запланованого регулювання

            На основі аналізу статистичних даних відділу економіки та фінансів виконавчого комітету Генічеської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних)  процедур не потрібно.    

ПЕРЕЛІК ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

Починаючи з 2019 року справляння туристичного збору здійснюватиметься згідно із ст. 268 Податкового кодексу України, норми якої змінено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628 – VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, який набрав чинності 01 січня 2019 року.

         З метою приведення   у відповідність до норм законодавства рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території                         м. Генічеська в частині туристичного збору, рішеннями сесій міської ради від 30.01.2019 № 986 та від 19.04.2019 № 1087 були внесені зміни до рішення від 22.05.2018 № 742 “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік”.

         Для забезпечення однієї з умов справляння туристичного збору в                       м. Генічеськ визначено та оприлюднюється перелік податкових агентів:

Перелік* податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ з/п Суб’єкт господарювання Код за ЄДРПОУ платника Форма власності Місце знаходження
1. КП  “Азовкомунсервіс” 32368086 комунальна м. Генічеськ, вул. Гоголя, 196
2. ФОП   Раджабов

Окундар Карімович

(готель “Гюнай”)

  приватна м. Генічеськ,

пров. Сонячний, буд. 10

3. ФОП   Гайдар

Луїза Іванівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 9 А, кв. 22

4. ФОП   Сопрун

Вадим Іванович

  приватна м. Генічеськ,

пров. Лободи, буд. 6

5. ФОП   Попов

Валерій Єгорович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Приморська, буд. 6-Б

6. ФОП   Затишняк

Юлія Сергіївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Азовська, буд. 42

7. ФОП   Пуляєва

Алла Степанівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Коцюбинського, буд. 26, кв. 3

8. ФОП   Саютіна

Інна Леонідівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Міська, буд. 62, кв.1

9. ФОП  Мороз

Олексій Миколайович

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 170

10. ФОП  Олійник

Олена Анатоліївна

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 173

11. ФОП  Баранова

Лариса Григорівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Коцюбинського, буд. 28

12. ФОП Петровська

Ольга Валеріївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд. 21-А

13. ФОП  Альошина

Олена Олександрівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Вокзальний, буд. 8

14. ФОП  Мельник

Сергій Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Паризької Комуни, буд. 29

15. ФОП  Аблязізова

Селімє Мустафаївна

(готель “Нариман”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дружби Народів, буд. 5

16. ФОП  Баранова

Наталя Олександрівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дмитра Кривоноса, буд. 64

17. ФОП  Ребриков

Віктор Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Центральна, буд. 22

18. ФОП  Федчишин Володимир Богданович   приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 5-А, кв.89

19. ФОП  Шевченко

Володимир Вікторович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Вишнева, буд. 50

20. ФОП  Ібрагімова

Валентина Федорівна

(готель “Орхидея”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Горького, буд. 23

21. ФОП  Бандурко

Олександр Анатолійович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд.  25

22. ФОП  Соловйова

Валентина Веніціанівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курортна, буд. 39

            *Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору, цей Перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у Перелік”.

Відбулася Міська спартакіада «Сила духу»

Сьогодні, 23 квітня 2019 року, на стадіоні «Будівельник» відбулася Міська спартакіада «Сила духа» серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Другий рік поспіль міська влада разом з інструктором зі інваспорту Ільїчовою Т.М., колективом стадіону «Будівельник»  організовує це спортивне свято.  

У змаганнях взяли участь три команди: «Яструб» (товариство глухих), «Факел» (Генічеське медичне училище, інваліди з вадами зору) та ветерани команди «Афганець», всього 40 спортсменів. Програма передбачала змагання з: футболу, дартсу, шахів та шашок, перетягування канату та естафети.

Спартакіада проходила у надзвичайно дружній та доброзичливій атмосфері. По її завершенню переможці отримали грамоти за участь у змаганнях, а всі учасники  змагань отримали в подарунок брендовані кружки.

Незалежно від того, хто зайняв призові місця, всі учасники – переможці, адже вони не опустили руки і, незважаючи ні на що, продовжують рухатися далі! Участь в спартакіаді – це вже перемога. Своїми успіхами і досягненнями вони переконливо довели, що сила духу перемагає будь-які негаразди.

Продовжує участь у районних змаганнях футбольна команда «Генічеськ».

У розіграші Кубка району серед аматорських команд , що розпочався на початку квітня, генічане дійшли до ½ фіналу, обігравши у чвертьфіналі стокопанський «Кристал» з рахунком 3:2.

У драматичному півфінальному матчі 14 квітня у см тРикове «Генічеськ» поступився, на жаль, місцевій «Таврії» з рахунком 8:9 у серії післяматчевих пенальті.
На добру ініціативу міської ради та міського голови Олександра Тулупова про відновлення в місті футбольної команди відгукнулися вихованці місцевого футболу різних років. Тому, склад ФК «Генічеськ» без перебільшення можна назвати сплавом молодості та досвіду.

Неабиякий досвід участі в змаганнях різного рівня мають такі гравці, як Павло Ройбу, Микола Якунін, Роман Нестеренко, Ігор Деркач, Сергій Жижкін, Дмитро Ніколаєнко, Василь Мулик, Дмитро Смаль, Павло Серебрянський.

Під час ігор та тренувань  вони допомагають  опановувати навички футболу молодим ігрокам Микиті Слєпову, Микиті Батлуку та іншим.

Із задоволенням грають за команду рідного міста студенти, що навчаються у вищих навчальних закладах, Петро Мальований, Максим Лук’яненко, Олександр Плохой.

Очолює ФК «Генічеськ» відомий в районі та за його межами спеціаліст , у минулому професійний футболіст Олександр Ганчев.  Олександр Іванович заявлений за команду як граючий тренер, тому, без сумніву, допомагає своїм підопічним впевненою грою та власним прикладом.

20 квітня стартував Чемпіонат району з футболу серед аматорських команд 2019 року.

Перший матч ФК «Генічеськ» зіграє 27 квітня в Новоалексіївці, а домашні зустрічі проводитиме на міському стадіоні «Будівельник».

ФК «Генічеськ» вдячна за допомогу Генічеському АТП -1 та особисто директору Олександру Пустовіту, підприємцям Олександру Герелі, Оксані Симоновій та запрошує до співпраці небайдужих до спорту та футболу.

Календар ігор відкритого Чемпіонату Генічеського району з футболу серед аматорських команд 2019 року

 1. «Генічеськ»
 2. «Южанец» (Любимівка)
 3. «Вікторія» (Азовське)
 4. «Стокопані»
 5. «Промінь» (Олексіївка)
 6. «Стріла» (Щасливцеве)
 7. «Таврія» (Рикове)
 8. «Атлант» (Новодмитрівка)

 

 

ПЕРШЕ КОЛО

 

 

1 тур

20 квітня, субота

«Генічеськ» – «Атлант»

«Вікторія» – «Стріла»

«Стокопані» – «Промінь»

21 квітня, неділя

«Южанец» – «Таврія»

 

2 тур

27 квітня, субота

«Промінь» – «Таврія»

«Стріла» – «Генічеськ»

«Стокопані» – «Вікторія»

28 квітня, неділя

«Атлант» – «Южанец»

 

3 тур

4 травня, субота

«Вікторія» – «Промінь»

«Генічеськ» – «Стокопані»

«Таврія» – «Атлант»

5 травня, неділя

«Южанец» – «Стріла»

 

4 тур

11 травня, субота

«Промінь» – «Атлант»

«Стріла» – «Таврія»

«Вікторія» – «Генічеськ»

12 травня, неділя

«Стокопані» – «Южанец»

5 тур

18 травня, субота

«Генічеськ» – «Промінь»

«Таврія» – «Стокопані»

«Атлант» – «Стріла»

19 травня, неділя

«Южанец» – «Вікторія»

6 тур

25 травня, субота

«Промінь» – «Стріла»

  «Стокопані» – «Атлант»

 «Вікторія» – «Таврія»

26 травня, неділя

«Генічеськ» – «Южанец»

7 тур

1 червня, субота

«Таврія» – «Генічеськ»

«Стріла» – «Стокопані»

«Атлант» – «Вікторія»

2 червня, неділя

«Южанец» – «Промінь»

Початок ігор: квітень – 17.00 год.

                        травень – 17.00 год.

                        червень – 18.00 год.

Генічеська районна федерація футболу

Про ремонт дорожнього покриття

23 квітня 2019 року в місті розпочато ремонт твердого покриття доріг вулиць міста. Планується відремонтувати дороги по пров. Азовському, пров. Горького, вулиць Паризької комуни, Приморської (біля ЦРЛ) та інших.

Замовник робіт КП «Азовкомунсервіс».

Про виконану роботу КП «Генічеське ВУВКГ» з 15 по 22 квітня 2019 року.

Цех «Водопровід»

Вул. Молодіжна, Набережна  – риття траншеї

Вул.Вокзальна,134 – усунення витоку – встановлена з’єднальна муфта  Ǿ50х50мм

Вул.Набережна,51  – усунення витоку – встановлена з’єднальна муфта  Ǿ25х25мм – 2шт

Вул.Молодіжна – прокладення трубопроводу (прокол під дорогою Ǿ63мм

Школа №2  – ремонтні роботи чеканка труби Ǿ100мм

Пров.Пушкіна,24 – встановлено глухий хомут  Ǿ50мм;

Вул. Квіткова,9а усунення витоку приватна прив’язка

Вул. Лободі,2 ремонтні роботи чеканка труби Ǿ100мм

 

Цех  «Водовідведення»

Очисні споруди – демонтаж витяжних коробів у лабораторії. Прибирання майданчика №2

Бак.лабораторія – побілка стін, фарбування панелів, ремонт вікон і дверей

Бак.лабораторія – встановлення скла  в віконні і дверні проєми

Вул.Ковпака,27 – прочистка дворової каналізації

Вул. 40років Перемоги,7а 7б, вул.Пар.Комуни,69 – прочистка дворової каналізації

ГНС – розбирання фекального насосу для ремонтних робіт

                          

Поступило платежів на надання послуги – 205 117грн

КП «Міське житлове будівництво» з 15 по 22 квітня 2019 року

Прибирання прибудинкових територій багатоповерхових будинків мікрорайону від сміття. Прибирання під’їздів.

 

 

Роботи з обстеження , ремонту водопровідних та каналізаційних мереж

 • вул. Бірючанська, 31а кв. 10 – прочистка центрального лежаку каналізації;
 • вул. Ковпака, 27 – І під’їзд –прочистка внутрішнього центрального лежаку каналізації;
 • вул. Братів Коваленко, 67 кв. 62 – обстеження каналізаційного стояку каналізації;
 • вул. 40 років Перемоги, 10 – ІІ під’їзд –обстеження центрального кухонного каналізаційного стояку;
 • вул. 40 років Перемоги, 10 кв. 18 – прочистка центрального каналізаційного стояку;
 • вул. Ковпака, 27 кв. 1а – прочистка каналізації.

 

Інші роботи:

 • вул. 40 років Перемоги, 6а – ремонт під’їзду

 

Дитяча бібліотека –  посадка кущів жасмину

 

 Парк Слави – демонтаж фонтану

 

Покіс трави:

– вул. Пар. Комуни, 65;

– вул. Бірючанська, 27,31а;

– вул. Ковпака, 26,40

– вул. Вадія Гака, 20а

 

З 12 квітня 2019 року по  19 квітня 2019 року від населення надійшла оплата за утримання будинків та прибудинкової території в сумі  32,9 тис. грн.

Про виконану роботу КП «Азовкомунсервіс» з 15 по 22 квітня 2019 року.

 • Прибирання сміття по місту згідно графіку.
 • Прибирання сміття по контейнерним майданчикам вул. 40 років Перемоги, у парку «Афганська слава», пр. Миру, спуск до рибозаводу та вул. Центральна від вул. Соборна до вул. Пушкіна.
 • Покіс трави на перехрестях вул. Соборна – вул. Гоголя, вул. Соборна – вул. Відродження, вул. Соборна від вул. Відродження до вул. Центральна, вул. Центральна від вул. Соборна до вул. Пушкіна, частково сквер «Слави». Скошено 6000 м2.
 • Побілення вапном бордюрів вул. Центральна від вул. Соборна до пр. Мира.
 • Часткове фарбування паркану по вул. Монастирська біля церкви.
 • Встановлення каналізаційного люку по вул. Вокзальна, 51.
 • Встановлення опор освітлення в Афганському парку – 4 шт.
 • Прополювання клумб для дерев у Дендропарку.
 • Відновлення роботи дренажу для стоку опадових вод з дороги по вул. Курасова біля зупинки громадського транспорту.
 • Ремонт лінії ТП-033: вул. Коцюбинського, вул. Шабовти, вул. Вишнева, вул. Паризької комуни, вул. Міська та ремонт лінії ТП -014 вул. Центральна.
 • Ремонт ліхтарів на домах по вул. Паризької Комуни, 65 – 2 шт.
 • Перевірка, ремонтування та демонтаж ліхтарів по вул. Центральна – 30 шт., та вул. Міська – 16 шт.
 • Заміна ламп по місту 12 шт.
 • Контролерами проведено обхід 1506 дворів. Виписано попереджень про заборгованість 118. Укладено 3 договорів.

Всього вивезено ТПВ – 913,2 м3 , з них від: 

Населення – 739,20  м3;

Підприємств – 174 м3.

Вивезення ТПВ (благоустрій міста) – 14 м3.

Сума грошових надходжень за надання послуг становить 88370,50 грн., а саме від:             

 населення  – 80933,51 грн.;

підприємств  – 7436,99 грн.

Складено 1 протокол та виписано 15 попереджень на порушників правил благоустрою, з яких 11 виконано.

До уваги голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та співвласники будинків, в який не створено ОСББ.

Шановні голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та співвласники будинків, в який не створено ОСББ!

      Повідомляємо, що 03 травня 2019 року у приміщенні міськвиконкому (актовий зал) по вул. Міська, 8 об 11.00 години відбудеться семінар інформаційного напрямку щодо взаємодії з Державним фондом енергоефективності за участі координатору проекту «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» Умеровою Е.Е. та експерта фонду IFC Мартинорвою Л.

 

Виконком міської ради

До уваги мешканців міста

Повідомляємо, що Генічеською міською радою організовано за підтримки ТОВ «Генічеське автотранспортне підприємство №1» на поминальний день 05 травня 2019 року безкоштовне перевезення для мешканців міста до с. Червоне рейсом «Генічеськ-кладовище с. Червоне».

Графік руху автобуса: зупинка магазин Універсам по вул. Курасова,9  9.00,10.15, 11.30 години.

Відправлення з  кладовища с. Червоне: 9.30, 10.45, 13.30 години.

Рух автобуса здійснюється за маршрутом: зупинка магазин Універсам по вул. Курасова,9, центральна районна лікарня, старій автопарк (ринок «Торговий сервіс»-вул. Гоголя (харчосмакова фабрика)-магазин №17, УМБ «Генічеськагробуд»).

Виконком Генічеської міської ради»

Ліквідація аварії водопроводу по вул.Відродження-вул.Міська 22.04.2019

Результат поіменного голосування депутатів VII скликання на XLIII сесії 19 квітня 2019 року

Скачать (PDF, 421KB)

Шановні власники рекламних засобів м. Генічеськ!

Повідомляємо, що на виконання Правил розміщення зовнішньої
реклами у місті Генічеськ від 07 листопада 2008 року, які є обов’язковими
для виконання всім власникам рекламної діяльності, відповідно до чинного
законодавства, на підставі договору оренди місця розташування рекламного
засобу, просимо здійснювати нагляд за належним станом рекламної
конструкції, благоустроєм та належним санітарним станом місця
розташування рекламного засобу.

Відбулося засідання організаційного комітету щодо відзначення Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

14 квітня в сесійній залі Генічеської міської ради під головуванням міського голови Олександра Тулупова відбулось засідання організаційного комітету , присвяченого відзначенню пам’яті жертв Другої Світової війни 9 травня. Присутні обговорили основні заходи щодо підготовки до пам’ятної дати, визначили основні завдання та об’єм необхідних робіт. Захід відзначатиметься 9 травня 2019 року. Збір мешканців міста, ветеранів війни та праці, колективів організацій, установ, підприємств міста, представників громадських організацій , політичних партій на площі Відродження біля фонтану о 9.00 годині. О 9.15 відбудеться формування колони . Початок ходи о 9.30 від фонтану на площі Відродження до міського парку культури та відпочину ім. Т.Г.Шевченка, де відбудеться святковий мітинг. Після закінчення мітингу усі бажаючі зможуть безкоштовно пригоститься солдатською кашою.

Розпочато роботи щодо благоустрою скверу Слави.

Робітниками комунального підприємства 16 квітня 2019 здійснюються роботи по демонтуванню недіючого фонтану в сквері Слави, чим започатковано виконання заходів по реалізації схеми благоустрою, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Генічеської міської ради від 15 листопада 2018 року №309 та включає роботи по заміні покриття, озелененню встановленню вуличних меблів, реконструкцію пам’ятної стели. Данні заходи заплановано здійснити до Дня Перемоги над фашистськими загарбниками 9 травня.

Увага, з 18 квітня 2019 року оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків

Відповідно до частини п’ятої та пункту 5 статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до пункту 4 статті 7, пункту 3 частини першої статті 13, частин 2, 3 статті 27, статті 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150, з метою забезпечення у місті Генічеськ ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не обрано управителя, виконкомом Генічеської міської ради з 18 квітня 2019 року оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків.

           І Організатор конкурсу – виконком Генічеської міської ради, адреса: м. Генічеськ  вул.  Міська, 8.

         ІІ Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Симоненко Руслан Михайлович – начальник відділу з питань житлово – комунального господарства та надзвичайних ситуацій, тел. 3 57 62.

         ІІІ Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком:

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

– холодного водопостачання;

– водовідведення;

– зливової каналізації;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) Технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, газопостачання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

9) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

 

 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, газопостачання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

 1. Винагорода управителю.

IV Найменування об’єкта конкурсу: житлові будинки згідно таблиць.

V Технічна характеристика кожного об’єкту конкурсу.

Об’єкт конкурсу: багатоквартирні будинки.

VІ Учасник конкурсу зазначає інформацію згідно наступних крітерій, зокрема:

– витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території,

– винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу;

– рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– фінансова спроможність учасника конкурсу;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

VІІ Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

      1.Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо. Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

VIII Надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації надається за тел. № 3 57 62 або у каб.№7 за адресою: м. Генічеськ  вул.  Міська, 8.

IХ Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: протягом тридцяти календарних днів з дати опублікування у друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Х Строк прийняття документів на конкурс та адреса – з 18 квітня 2019 року по 17 травня 2019  року включно за адресою: м. Генічеськ, вул. Міська, 8, каб. № 11.

ХІ Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями та проведенння конкурсу відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині в приміщені міської ради (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств) за адресою: м. Генічеськ, вул. Міська, 8

 

 

Умови проведедння конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Генічеськ

 

І. Загальні положення

1.Конкурсна комісія з призначення управителя багатоквартирного будинку (далі – конкурсна комісія) є постійно діючим органом, утвореним виконкомом міської ради.

2.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 № 150 та цим положенням.

3.Основними завданнями конкурсної комісії є: – забезпечення реалізації нормативних положень визначеної законодавством процедури проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку; – підготовка, організація проведення конкурсу, розгляд заяв, оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу.

 1. До складу конкурсної комісії за рішенням організатора конкурсу можуть входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

5.До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи посадових осіб та власників корпоративних прав учасників – юридичних осіб.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає виконком міської ради за поданням пропозицій віділу з питань житлово – комунального господарства та надзвичайних ситуацій, який є організатором конкурсу.

7.Конкурсна комісія здійснює відбір суб’єктів господарювання з управління багатоквартирними будинками на основі конкурсу. Для участі в конкурсі допускаються фізичні особи – підприємці або юридичні особи – підприємницької діяльності, які мають намір узяти участь у конкурсі та подали відповідну заяву організатору конкурсу. До участі в конкурсі не допускаються фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які ліквідуються, визнані банкрутами, або установчі документи яких визнані недійсними в судовому порядку.

 

 1. Підготовка конкурсу
 2. 1. Організатор конкурсу складає перелік будинків, у яких співвласниками не створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не обрано управителя багатоквартирним будинком, та оголошує щодо них конкурс з призначення управителя. Із складеного переліку організатор конкурсу визначає об’єкти конкурсу.

2.Для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну документацію, яка затверджується його організатором. Конкурсна документація повинна містити:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

3) перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком, наведених у додатку 1 до цього положення;

4) вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

5) найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу;

6) технічну характеристику кожного об’єкта конкурсу за показниками згідно з додатком 2 до цього положення;

7) критерії оцінки конкурсних пропозицій: ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу; рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою; наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців); фінансова спроможність учасника конкурсу; наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

8) вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання;

9) порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації;

10) дату огляду об’єктів конкурсу та доступу до них;

11) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

12) місце, дату та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 1. Організатор конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу, яке має містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 7, 8, 12 пункту 2 цього розділу, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі її визначення організатором конкурсу).
 2. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу організатор конкурсу публікує у друкованих місцевих засобах масової інформації (газеті «Вісник Приазов’я ») та розміщує на офіційному сайті Генічеської міської ради. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування у друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
 3. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний об’єкт конкурсу. Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово учасниками конкурсу на рахунок його організатора, використовується для покриття витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням конкурсу, та учасникам не повертається.
 4. Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
 5. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на офіційному веб-сайті Генічеської міської ради.
 6. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.
 7. Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них.
 8. Подання заяви та конкурсних пропозицій
 9. Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі документи:

-заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс,

-інформацію про засоби зв’язку з ним;

– інформація щодо виробничої бази із зазначенням переліку спеціалізованої техніки та обладнання;

– інформація щодо кількості фахівців відповідно до  Переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

Відомості про претендента:

для  юридичної особи:

-документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

-посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– довідку від претендента  про те, що стосовно до нього не порушено справу про банкрутство

– інформацію у письмовому виді щодо наявності у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

для фізичної особи-підприємця:

– копію документа, що посвідчує особу або оформлену нотаріально довіреність на особу, що представлятиме інтереси особи, від імені якої подано заяву на участь у конкурсі;

– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

– підтвердження щодо проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків

 1. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо. Конкурсна пропозиція подається особисто, або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

3.Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5.Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до цього положення. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

 1. Розгляд заяв та оцінка конкурсних пропозицій

1.Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних пропозицій учасників конкурсу. У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, зазначених у заяві, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє його у триденний строк.

 1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання на відкритому засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб. Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

3.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу. Усі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

 1. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.
 2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:

 конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; прийнято рішення про припинення юридичної особи – учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

 встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

 учасником конкурсу порушено вимоги пункту 2 розділу 3 цього положення.

 1. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 5 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів. У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 50 балів.
 2. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:

 відсутності конкурсних пропозицій;

 відхилення усіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 цього розділу.

 1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів із дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб- сайті міської ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує у засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.
 2. Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

 

 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

1.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.

2.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями відповідно до пункту 9 розділу 4 цього положення.

3.Переможець конкурсу за кожним об’єктом конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються усі учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

4.У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

5.Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття виконкомом протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя.

6.Протягом п’яти календарних днів з дня прийняття виконкомом рішення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу міської ради, за рішенням якого призначається управитель. Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги.

 1. У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у строк, визначений пунктом 6 цього розділу положення, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням із числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс. Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг із якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

 1. Розгляд спорів.

Спори, що виникають у ході проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

                                                                                        Додаток 2

до положення

 

                                                   ПЕРЕЛІК

                складових послуги з управління багатоквартирним

                                                     будинком

 

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

– холодного водопостачання;

– водовідведення;

– зливової каналізації;

5) дератизація;

6) дезінсекція;

7) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

8) Технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, газопостачання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

9) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

 

 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, газопостачання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

 1. Винагорода управителю.

Увага, оголошується конкурс!

Виконком Генічеської міської ради з 18 квітня 2019 року оголошує конкурс щодо набуття права оренди на об’єкти комунального майна в м. Генічеськ:

– нежитлове приміщення по вул. Центральна,3 площею 11 м кв. офісу, торгівельного об’єкту тощо;

– нежитлове приміщення по вул. Курасова,10 площею 64,1 м кв. офісу, торгівельного об’єкту тощо;

– громадська вбиральня по пр. Миру, 52а площею 27,2 м кв.

Для участі у конкурсі претенденти подають до міськвиконкому наступні документи (у копіях):

– заяву у довільній формі на ім’я голови конкурсної комісії з проханням допустити до участі у конкурсі із зазначенням цілі використання об’єкту, контактних телефонів.

Для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– довідку від претендента про те, що стосовно до нього не порушено справу про банкрутство.

Для фізичної особи-підприємця:

– копію документа, що посвідчує особу або оформлену нотаріально довіреність на особу, що представлятиме інтереси особи, від імені якої подано заяву на участь у конкурсі;

– завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Додаткові умови проведення конкурсу: переможці конкурсу оплачують роботи з виготовлення документації з експертної оцінки на зазначений об’єкт та нотаріальне посвідчення, державну реєстрацію договору оренди.

Документи приймаються до 07 травня 2019 року включно.

         Конкурс відбудеться 11 травня 2019 року у приміщенні міськвиконкому (кабінет заступника голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних  підприємств) о 14:00 годині.

У разі перенесення дати або часу проведення конкурсу, конкурсантів буде повідомлено додатково. Для отримання детальної інформації про порядок проведення конкурсу, іншої інформації з питань конкурсу можна звернутися за контактним телефоном: 3 57 62, 3 70 25, крім суботи, неділі та святкових днів з 08:00 до 16:00 години або на сайті Генічеської міської ради genich-rada.gov.ua»

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунального майна        територіальної громади міста та конкурсну комісію.

 

 1. Загальна частина

1.1.Цей Порядок прийнятий у відповідності до Законів України «Про оренду державного та комунального майна»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо орендних відносин» від 21 квітня 2011року №3269-VІ, «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної та фізичної особи-підприємця» від 07 квітня 2011року №3205-VІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04 жовтня 1995року №786, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження   Порядку    проведення    конкурсу    на    право оренди державного майна» від 31серпня 2011року №906,  Наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та    представництвами розміру плати за оренду державного майна» від 01квітня 2011року №502, рішення сесії міської ради від 19 червня 2012 року №418 «Про визначення пропорції розподілу між міським бюджетом і балансоутримувачем».

1.2.Цей Порядок покликаний забезпечити підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста (далі – комунальне майно) шляхом надання його в оренду фізичним та юридичним особам у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.3.Цей Порядок визначає  умови ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду та регулює організаційно-майнові відносини між суб’єктами оренди.

1.4.Цей Порядок  визначає процедуру передачі комунального майна в оренду та проведення конкурсу на укладення договору оренди комунального майна.

1.5.Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена розпорядженням міського голови. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання умов конкурсу.

1.6.Неприбуткові організації мають право на загальних підставах брати участь у передачі об’єктів в оренду (в тому числі на умовах конкурсу), що проводяться відповідно до цього Порядка.

 

 

 

2.Основні засади проведення конкурсів

2.1.Конкурс оголошується виконкомом міської ради за поданням балансоутримувача комунального майна згідно з Переліком об’єктів комунальної власності громади міста, які пропонується здавати в оренду у поточному році.

2.2.Оголошення про конкурс з набуття права оренди об’єктів комунального майна друкується у місцевих друкованих періодичних виданнях не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

-інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа, цільове призначення, мінімальний строк оренди);

-умови конкурсу;

-дата, час і місце проведення конкурсу;

-кінцевий термін прийняття пропозицій від претендентів (за три робочі дні до дати проведення конкурсу);

-перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

 

3.Умови конкурсу

3.1.Умовами конкурсу є:

-використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

-дотримання вимог щодо експлуатації та належного утримання об’єкта;

-компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з:

-проведенням  незалежної оцінки об’єкта оренди;

-опублікування оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації;

-нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією договору оренди;

-виконання  певних видів ремонтних робіт (необхідність їх проведення зазначається у поданні балансоутримувача);

-інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном створення  нових робочих місць; безпечних умов праці; та інші).

3.2.Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 та оголошується безпосередньо на засіданні конкурсної комісії. У разі, якщо орендодавець є платником податку на додану вартість, до стартової орендної плати додається 20% суми від її розміру.

 

4.Вимоги до участі в конкурсі

4.1.Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі документи:

-заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс,

-пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

-інформацію про засоби зв’язку з ним;

4.2.Відомості про претендента:

для  юридичної особи:

-документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

-посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

-копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

-довідку від претендента  про те, що стосовно до нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

-копію документа, що посвідчує особу або оформлену нотаріально довіреність на особу, що представлятиме інтереси особи, від імені якої подано заяву на участь у конкурсі;

-завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

5.Конкурсна комісія

5.1.Конкурс проводиться конкурсною комісією (далі – Комісія).

Комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється розпорядженням міського голови.

5.2.Порядок утворення Комісії, її статус, права і обов’язки визначаються цим Порядком.

5.3.Основними завданнями комісії є:

-визначення умов та строку проведення конкурсу;

-розгляд поданих претендентами документів;

-проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-складання протоколів та подання результатів конкурсу до міської ради для прийняття відповідного рішення.

5.4.Основними принципами діяльності комісії є :

-додержання чинного законодавства;

-колегіальність прийняття рішень;

-додержання конфіденційності роботи;

-повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

-обґрунтованість прийнятих рішень;

-рівність усіх претендентів перед комісією.

6.Склад та порядок утворення комісії

         6.1.До складу комісії входять представники виконкому міської ради, КП «Генічеська ЖЕК-1», депутати міської ради.

         6.2.Комісія утворюється у кількості не менше 5 осіб.

         6.3.Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

7.Права та обов’язки комісії

         7.1.Комісія має право:

-звертатись за консультаціями до фахівців організацій, установ, підприємств всіх форм власності;

-залучати до проведення процедури конкурсу представників балансоутримувачів об’єктів комунального майна, що надаються в оренду;

-самостійно приймати рішення стосовно вирішення непередбачених ситуацій, які виникли при проведенні процедури конкурсу;

-переносити, у разі необхідності, дату проведення конкурсу.

8.Порядок роботи комісії

8.1.Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу розпорядженням міського голови.

         8.2.Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії (далі – голова), а під час його відсутності – обраний із членів комісії.

         8.3.Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для їх розгляду на комісії;

         Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

         Голова має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

         8.4.Секретар комісії забезпечує повідомлення членів комісії про засідання комісії за три робочі дні до дати її проведення, виконання доручень голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісією та правильністю ведення протоколів засідань комісії.

         8.5.Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

-про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

8.6.Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому більшості членів комісії.

         8.7.Засідання комісії є відкритим. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу щодо своїх пропозицій.

         8.8.Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за», «проти» або «утримався»), результати якого заносяться до протоколу.

         8.9.Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

 

 

9.Порядок підготовки конкурсу

9.1.Конкурс оголошується виконкомом міської ради, як органом, уповноваженим управляти комунальним майном територіальної громади міста. Підготовка до конкурсу розпочинається конкурсною комісією.

9.2.Протягом 10 робочих днів з моменту надходження пропозицій щодо об’єктів комунальної власності, що можуть надаватися в оренду, від їх балансоутримувачів або власника, секретар комісії надає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу до місцевих друкованих періодичних видань.

Конкурсна комісія протягом строку прийняття заяв та документів від потенційних орендарів, розглядає питання щодо розрахунку розміру стартової орендної плати. При розрахунку розміру стартової орендної плати береться  більший за значенням відсоток орендної ставки, передбачений за використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням у Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786.

9.3.Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу публікується у місцевих друкованих періодичних виданнях «Вісник Приазов’я»  та «Приазовська Правда» не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

9.4.Після публікації інформаційного повідомлення про конкурс, особи, що бажають набути право оренди об’єкту комунальної власності, звертаються до міськвиконкому із заявою про участь у конкурсі, до якої додають повний пакет необхідних документів.

9.5.Прийняття конкурсною комісією заяв та документів починається з дня опублікування інформаційного повідомлення і закінчується за 3 календарних днів до початку проведення конкурсу.

10.Порядок проведення конкурсу

         10.1.Конкурс проводиться в один етап у разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

10.2.На третій робочий день після приймання документів, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу проведення засідання комісії та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Реєстрація учасників конкурсу здійснюється за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

10.3.Учасники конкурсу в порядку черговості, пропонують конкурсній комісії пропозиції щодо розміру орендної плати, які не можуть бути меншими за розмір стартової орендної плати.

Переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

10.4.Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками за кроком, який спільно установлюється конкурсною комісією та учасниками конкурсу. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії  оголошує «Вирішено», називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати і оголошує його переможцем конкурсу.

10.5.Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

10.6.Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників; результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і переможцем конкурсу.

10.7.Протокол засідання конкурсної комісії після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і переможцем конкурсу, затверджується на черговому засіданні сесії міської ради.

Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення міською радою, публікує у виданнях інформацію про результати конкурсу, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

10.8.Діяльність комісії припиняється у разі:

-відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

-відсутність заяв, які б відповідали умовам конкурсу – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого документу про те, що конкурс не відбувся;

-укладення договору оренди з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу – з моменту укладання договору;

-проведення конкурсу – з дати укладання договору оренди, а якщо договір не укладено, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

10.9.У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.

10.10.Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що комісією приймається відповідне рішення, у разі:

-неподання заяв про участь у конкурсі;

-відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

-знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсною комісією може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо виявлено потенційних орендарів.

10.11.Балансоутримувач об’єкту, якого визначено орендодавцем, протягом 15 робочих днів після затвердження результатів конкурсу на черговому засіданні сесії міської ради надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноваження ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна») та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу у разі їх відповідності до вимог чинного законодавства.

У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря. 

10.12.У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди або порушення ним строку, зазначеного в пункті 10.11. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу та визначає місце і час проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться відповідно пунктів 8, 10 цього Порядку.

10.13.На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пунктів 10.10, 10.12 цього Порядку, комісією скасовується рішення про визначення переможця.

10.14.Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 13.2 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні і новим переможцем конкурсу.

11.Поліпшення орендованого майна 

11.1.Орендар має право на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід’ємні поліпшення орендованого майна.

Згода на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендодавцем надається відповідно вимог чинного законодавства.

Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна не надає набуття права власності його орендарю.

Про виконану роботу КП «Азовкомунсервіс» з 08 по 15 квітня 2019 року.

–         Прибирання сміття по місту згідно графіку.

–         Часткове спилення аварійних дерев вул. Курортна, № 1; 23 та пров. Дем’яна Бідного, 21, спиляно 3 дерева.

–         Поливання молодих саджанців дерев у Дендропарку: 09.04.19, 12.04.19.

–         Чищання бордюрів та вивезення сміття та землі з вул. Центральна.

–                            Чищання ливневих стічних канав по вул. Соборна, від вул. Центральна (спуску до порту), та вивезення землі та сміття після вичищання.

–         Вивезення гілок зі скверу «Слави».

–         Відновлення клумби біля кафе «Манхетен» на вул. Центральна.

–         Прибирання сміття біля Афганського парку та вул. 40 років Перемоги.

–         Демонтування пошкодженого люку на дорозі по вул. Вокзальна напроти будинку № 51.

–         Прибирання каменів та ґрунту по пров. Паризької комуни  та монтаж підрядною організацією тротуару по пров. Паризької Комуни.

–         Демонтаж лінії вуличного освітлення по вул. Центральна – 560 м.

–                            Ремонт лінії вуличного освітлення по вул. Дмитра Кривоноса, ремонтування освітлення по вул. Паризької Комуни, 90.

–         Заміна ламп по місту 2 шт.

Контролерами проведено обхід 1564 дворів. Виписано попереджень про заборгованість 99. Укладено 9 договорів.

Всього вивезено ТПВ – 792,35 м3 , з них від: 

Населення – 728,45  м3;

Підприємств – 63,9 м3.

Вивезення ТПВ (благоустрій міста) – 150 м3.

Сума грошових надходжень за надання послуг становить 61821,92 грн., а саме від:              

населення  – 46117,10 грн.;

підприємств  – 15704,90 грн.

Виписано 19 попереджень на порушників правил благоустрою, з яких 11 виконано.

Про виконану роботу КП «Генічеське ВУВКГ» з 08 по 15 квітня 2019 року.

Цех «Водопровід»

Вул. Центральна,17 – монтаж заглушки вуличної колонки. 

Підготовчі роботи насосній другого підйому для введення її в експлуатацію.

Вул. Набережна, 57- 61  – риття траншеї.

Вул. Молодіжна  – проведення робіт з проколу під дорогою.

Вул. Лазурна,134 – чеканка труби Ǿ150мм.

Вул. Відродження,130- чеканка труби Ǿ100мм.

 

Цех  «Водовідведення»

Ревізія  дренажного насосу на ГНС.

Н.Дмитрівка – школа  – обстеження дворової каналізації.

Очисні споруди – обладнання водопровідних мереж в лабораторії.

Очисні споруди – лабораторія – установка мийок  – 2шт.

Очисні споруди – лабораторія – установка мийок  – 1шт.

Очисні споруди – побілка відстійників і колодязів.

                          

Надійшло  платежів на надання послуг – 183 390 грн.

КП «Міське житлове будівництво» з 08 по 15 квітня 2019 року

Прибирання прибудинкових територій багатоповерхових будинків мікрорайону від сміття. Прибирання під’їздів.

Роботи з обстеження , ремонту водопровідних та каналізаційних мереж

 • вул. Ковпака, 27 кв.2– прочистка внутрішньої каналізації;
 • вул. 40 років Перемоги, 10 кв. 16 заміна кухонного крану;
 • вул. Курасова, 7 – заміна зовнішнього водопровідного крану
 • вул. Вадія Гака, 20а – обстеження зовнішнього водопроводу.

Інші роботи:

 • вул. Братів Коваленко, – VІІІ під’їзд – планування території, ремонт лавки, встановлення урни та чистилки.

Підмітання трактором:

 • вул. Центральна (від кільця до АЗС)

Спилювання дикої порослі:

 • вул. Ковпака, 23,25,26,40;
 • вул. Вадія Гака, 20а;
 • вул. Пар. Комуни, 65
 • вул. Курасова, 7
 • вул. 40 років Перемоги, 5а,6
 • вул. Бірючанська, 31а

Посадка дерев, кущів:

 • Дендропарк
 • Міський пляж
 • Просп. Миру, 28
 • вул. Суворова
 • вул. Курасова, 7
 • просп. Миру – сквер №2

Вивезення сміття з прилеглих територій  багатоповерхових будинків:

– вул. Братів Коваленко, 47

З 05 квітня 2019 року по  12 квітня 2019 року від населення надійшла оплата за утримання будинків та прибудинкової території в сумі 24,9 тис. грн.

До уваги власника квартири №2 будинку по пр. Миру, 69 в м. Генічеськ

         Повідомляємо, що 10 квітня 2019 року комісією, до складу якої ввійшли представники міськвиконкому та  Генічеського РВ ГУДСНС встановлено факт часткової руйнації стіни квартири №2, а саме відшарування цегли орієнтовною площею 1,5 м кв.

Відповідно до висновків комісії, з метою недопущення подальшої руйнації Вашого майна та погіршення технічного стану зазначеного будинку в цілому, рекомендуємо Вам здійснити ремонт стіни на ділянці її руйнування та спільно з іншими співвласниками будинку вжити заходів з утримання його у належному технічному стані.

 

Виконком міської ради

Продовжується озеленення міста.

Протягом двох тижнів працівники КП “Міськжитлобуд” та ФОП Сенчіло займалися озелененням дендропарку. А на поточному тижні було завезено біля 100 дерев: жасмін, кльон, калина, катальпа, сумах оленерогий, форзиція для висадки їх у місті. Так, у п’ятницю, 12 квітня 2019 року, силами підприємства КП “Міськжитлобуд” ці дерева було висаджено на вулиці Суворова, у мікрорайоні, скверу Слави. Озеленення міста буде продовжено і у подальшому.

Запрошуємо на громадські обговорення!

На виконання вимог «Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Генічеськ», затвердженого рішенням VI сесії VII скликання Генічеської міської ради від 30 березня 2016 року №98 протягом квітня 2019 року буде проведено громадські обговорення кандидатури БУРЛІНА АНАТОЛІЯ АНДРІЙОВИЧА, 03 січня 1940 року народження, щодо присвоєння йому звання «Почесний громадянин міста Генічеськ». Всіх бажаючих просимо взяти участь в обговореннях протягом тридцяти днів.

Матеріали для ознайомлення знаходяться  у відділі молоді, спорту та зв‘язків із громадськістю виконкому Генічеської міської ради або на офіційному сайті Генічеської міської ради genich.mrada@ukr.net

(м. Генічеськ, вул. Міська, 8, кабінет №6,з 8.00 до 17.00 у робочі дні.)

Телефон для довідок: (05534) 3-21-73

Свої відгуки та коментарі залишати у письмовій формі на офіційному сайті

 genich.mrada@ukr.net або gumanitarnyi@ukr.net, або надсилати листи на адресу: м. Генічеськ, вул. Міська,8.

        

Начальник відділу у справах молоді,

спорту та зв‘язків із громадськістю                                    Н.В. Климович                                        

01 квітня 2019 року

Чи згодні Ви що Бурлін Анатолій Андрійович заслуговує на звання почесного громадянина міста Генічеськ

View Results

Загрузка ... Загрузка ...

Чи згодні Ви що Бурлін Анатолій Андрійович заслуговує на звання почесного громадянина міста Генічеськ

View Results

Загрузка ... Загрузка ...