Архив рубрики: Місцеві податки на 2019 рік

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265 – 289, глави І розділу ХІV Податкового кодексу України , відповідно до пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Генічеської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

            1.1. Платники податку

            1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

            б)  якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            в) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб  і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

            1.2. Об’єкт оподаткування

            1.2.1. Об’єктом  оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            1.2.2. Об’єкти, які не є об’єктом  оподаткування визначені п.п. 266.2.2 статті 266 Податкового кодексу України.

            1.3. База оподаткування

            1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

            1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюються контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

            1.3.3.  База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

            1.4. Пільги із сплати податку

            1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

            а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

            б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

            в) для різних типів об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового  будинку/ будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” підпункту 266.7.1 статті 266 Податкового кодексу України, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

            1.4.2. Перелік пільг з податку, що сплачується на території міської ради встановити згідно з додатком 1 до цього рішення.  

1.5. Ставки податку встановити згідно з додатком  3 до цього рішення.

            1.6. Податковий період

            1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            1.7. Порядок обчислення суми податку

            1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, визначеному п. п. 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

            1.7.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

            Щодо новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

            1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

            1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня до початку того місяця, в якому припинилося право на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – з місяця, в якому він набув право власності.

            1.9. Порядок сплати податку

            1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            1.10. Строки сплати податку

            1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.         

 1. Встановити на території Генічеської міської ради транспортний податок.

            2.1. Платники податку

            2.1.1. Платниками  транспортного  податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування.

            2.2.  Обєкт оподаткування

            2.2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

            2.3. База оподаткування

            2.3.1. Базою  оподаткування є легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

            2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі                          25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

 • 5. Податковий період
 •      5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 •             6. Порядок обчислення та сплати податку
 •        6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку відповідно до п. п. 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
 • 6.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 • Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 • 6.3 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1січня цього року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
 • Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 • 6.4. За  об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
 • 6.5. У разі спливу п’ятирічного віку автомобіля протягом звітного року  податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
 • 6.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння  легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
 • У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
 • 6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом                  30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.         
 • У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
 • 7.  Порядок сплати податку
 • 7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 • 8. Строки сплати податку
 • 8.1. Транспортний податок сплачується:
 • а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;
 • б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 1.  Встановити на території Генічеської міської ради туристичний збір

            3.1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

          3.2. Платники збору

         3.2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно – територіальної  одиниці, на якій  діє  рішення   міської  ради про встановлення туристичного збору, та  тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення.

       3.2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, радою якого встановлено такий збір;

б) фізичні  особи – резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначені підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які  прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,  реабілітацію до лікувально – профілактичних, фізкультурно – оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно – оздоровчі та санаторні – курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до статті 14.1.263 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначені підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.        3.3. Ставка збору

    3.3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення, у розмірі  0,5 відсотка – для внутрішнього та в’їзного  туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

Поняття “внутрішній” та “в’їзний”  туризм визначене статтею 14.1.277 Податкового кодексу України.

         3.4. База справляння збору

3.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення.

                3.5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

    3.5.1. Згідно з цим рішенням справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

    3.5.2. Згідно з цим рішенням справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а)  юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 3.7.2 цього рішення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3.5.1 цього рішення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” пункту 3.5.1 цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)  міським комунальним підприємством «Азовкомунсервіс»,  яке відповідно до                    п. п. 7 п. «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноважується  справляти збір з приватного сектору на умовах договору, укладеного з виконкомом міської ради. Контроль за укладанням та дотриманням  умов цього  договору  покладається на відділ з питань правовідносин та звернень громадян виконкому міської ради.

Цим рішенням визначається перелік суб’єктів господарювання, які надають туристичну послугу та на яких покладається обов’язок податкових агентів, а саме:

Перелік* податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ з/п Суб’єкт господарювання Код за ЄДРПОУ платника Форма власності Місце знаходження
1. КП  “Азовкомунсервіс” 32368086 комунальна м. Генічеськ, вул. Гоголя, 196
2. ФОП   Раджабов

Окундар Карімович

(готель “Гюнай”)

  приватна м. Генічеськ,

пров. Сонячний, буд. 10

3. ФОП   Гайдар

Луїза Іванівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 9 А, кв. 22

4. ФОП   Сопрун

Вадим Іванович

  приватна м. Генічеськ,

пров. Лободи, буд. 6

5. ФОП   Попов

Валерій Єгорович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Приморська, буд. 6-Б

6. ФОП   Затишняк

Юлія Сергіївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Азовська, буд. 42

7. ФОП   Пуляєва

Алла Степанівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Коцюбинського, буд. 26, кв. 3

8. ФОП   Саютіна

Інна Леонідівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Міська, буд. 62, кв.1

9. ФОП  Мороз

Олексій Миколайович

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 170

10. ФОП  Олійник

Олена Анатоліївна

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 173

11. ФОП  Баранова

Лариса Григорівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Коцюбинського, буд. 28

12. ФОП Петровська

Ольга Валеріївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд. 21-А

13. ФОП  Альошина

Олена Олександрівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Вокзальний, буд. 8

14. ФОП  Мельник

Сергій Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Паризької Комуни, буд. 29

15. ФОП  Аблязізова

Селімє Мустафаївна

(готель “Нариман”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дружби Народів, буд. 5

16. ФОП  Баранова

Наталя Олександрівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дмитра Кривоноса, буд. 64

17. ФОП  Ребриков

Віктор Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Центральна, буд. 22

18. ФОП  Федчишин Володимир Богданович   приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 5-А, кв.89

19. ФОП  Шевченко

Володимир Вікторович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Вишнева, буд. 50

20. ФОП  Ібрагімова

Валентина Федорівна

(готель “Орхидея”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Горького, буд. 23

21. ФОП  Бандурко

Олександр Анатолійович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд.  25

22. ФОП  Соловйова

Валентина Веніціанівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курортна, буд. 39

            *Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору, цей перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік”.

               

                3.6. Особливості справляння збору

    3.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим рішенням.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

    3.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу України та цього рішення.

    3.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  Кодексом України порядку.

3.7. Порядок сплати збору

    3.7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі цього рішення.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

3.7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

3.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.           

 

 1. Встановити на території Генічеської міської ради податок на землю.

            4.1 Платники земельного податку

4.1.1. Платниками податку є:

4.1.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.1.2. землекористувачі.

4.1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 

4.2. Об’єкти оподаткування земельним податком

4.2.1. Об’єктом оподаткування земельним податком є:

4.2.1.1. земельні ділянки, які перебуває у власності або користуванні;

4.2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4.3. База оподаткування земельним податком

4.3.1.Базою оподаткування є:

4.3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу України .

4.3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.4. Ставки податку встановити згідно з додатком  3 до цього рішення.

4.5 Пільги щодо сплати земельного податку встановити згідно з додатком  4 до цього рішення.

4.6. Податковий період для плати за землю

4.6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є                      календарний рік.

4.6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується                       31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові  земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

4.7. Порядок обчислення плати за землю

4.7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

4.7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,  що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше  20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.7.4. За ново відведені  земельні ділянки платник подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування  платник плати за землю подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем у якому відбулися такі зміни.

4.7.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцезнаходженням земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове  податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем знаходженням земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих  органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий  орган за місцем знаходженням земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

4.7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1)   у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб – власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)  пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3)    пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних  ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування

автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

4.8. Строк сплати плати за землю

4.8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

В разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими  органами за місцем знаходженням земельної ділянки щороку до 1 травня.

4.8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками. власниками та землекористувачами за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.8.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.8.5.  Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а) не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки;

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області;

б) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

в) може перевищувати граничний розмір орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. Встановити єдиний податок на території Генічеської міської ради.

            5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) рок, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткової ставки).

    1) для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру  прожиткового мінімуму;

    2) для  другої групи платників  єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

            5.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в              п. п. 5.1 встановлюються відповідно до п. п. 293.3 – 293.9  ст. 293 Податкового кодексу України.

            5.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 3. Рішення підлягає опублікуванню  в мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту Генічеської міської ради.
 4. Рішення ХХХІІ сесії міської ради VІІ  скликання від 22 травня 2018 року                   № 742 ” Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік” (зі змінами) з моменту вступу в дію цього рішення втрачає чинність.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

 

 

Міський голова                                                                                                       О.В.Тулупов

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з  01 січня 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Ф і з и ч н і  о с о б и 2  
Інваліди першої і другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до                   18 років 100
Пенсіонери (за віком) 100
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 100
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Ю р и д и ч н і  о с о б и  
Органи державної влади 100
Органи місцевого самоврядування 100
Органи прокуратури, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та використовують земельні ділянки за цільовим призначенням у відповідності до класифікації видів цільового призначення земель, затверджених Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 та для виконання власних повноважень 100
Комунальні підприємства, крім земельних ділянок під окремими будівлями, спорудами або їх частинами, які надаються ними в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям 100
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Громадські організації інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством

100
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України.

2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

–  для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як                         0,10 гектара;

–  для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

–  для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

–  для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 Якщо фізична особа  має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

Міський голова                                                                                                              О.В. Тулупов

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з  01 січня 2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4        
01.02 Для ведення фермерського господарства4        
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4        
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4        
01.05 Для індивідуального садівництва4        
01.06 Для колективного садівництва4        
01.07 Для городництва4        
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4        
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,300 0,300 0,300 0,300
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,300 0,300 0,300 0,300
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,300 0,300 0,300 0,300
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,300 0,300 0,300 0,300
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,300 0,300 0,300 0,300
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4        
02.02 Для колективного житлового будівництва4        
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,05 0,05 0,05 0,05
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,05 0,05 0,05 0,05
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,05 0,05 0,05 0,05
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,05 0,05 0,05 0,05
02.07 Для іншої житлової забудови  0,05 0,05 0,05 0,05
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,05 0,05 0,05 0,05
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4        
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4        
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4        
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4        
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4        
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4        
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,500 1,500 1,500 1,500
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 1,000 1,000 1,000 1,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1,000 1,000 1,000 1,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1,000 1,000 1,000 1,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 1,000 1,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  1,000 1,000 1,000 1,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4        
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  1,000 1,000 1,000 1,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 1,000 1,000 1,000 1,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4        
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4        
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4        
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 1,000 1,000 1,000 1,000
04.08 Для збереження та використання заказників 1,000 1,000 1,000 1,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1,000 1,000 1,000 1,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1,000 1,000 1,000 1,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 1,000 1,000 1,000 1,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4        
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 1,000 1,000 1,000 1,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 1,000 1,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4        
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4        
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,500 0,500 0,500 0,500
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,500 0,500 0,500 0,500
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,500 0,500 0,500 0,500
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,100 0,100 0,300 0,300
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,100 0,100 0,300 0,300
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 0,300 0,300
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,300 0,300
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,050 0,050 5,000 5,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,050 0,050 5,000 5,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,050 0,050 5,000 5,000
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,050 0,050 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,050 0,050 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,050 0,050 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 0,050 0,050 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,050 0,050 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,050 0,050 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,050 0,050 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,050 0,050 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,050 0,050 5,000 5,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,050 0,050 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  1,000 1,000 1,000 1,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000 1,000 1,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 1,000 1,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 1,000 1,000 1,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,500 1,500 5000 5000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  1,000 1,000 5,000 5,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту         
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4        
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту        
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту        
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту        
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 1,500 1,500 1,000 1,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 1,500 1,500 1,000 1,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,000 1,000 1,000 1,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 1,000 1,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 1,000 1,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  1,500 1,500 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 1,000 1,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4        
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4        
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4        
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4        
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4        
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4        
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4        
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,010 0,010 0,010 0,010
16 Землі запасу 0,300 0,300 0,300 0,300
17 Землі резервного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
18 Землі загального користування4        
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з  01 січяня 2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

           21                            7                 652110100                                  Генічеська міська рада Херсонської області (м.Генічеськ)

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,500     0,500    
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,500     0,500    
1110.3 Будинки садибного типу 0,500     0,500    
1110.4 Будинки дачні та садові            
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0500     0,500    
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,500     0,500    
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,000     1,000    
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,000     1,000    
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,000     1,000    
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців            
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5            
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5            
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5            
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5            
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5            
1130.9 Будинки для колективного проживання інші            
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1,500     1,500    
1211.2 Мотелі 1,500     1,500    
1211.3 Кемпінги 1,500     1,500    
1211.4 Пансіонати 1,500     1,500    
1211.5 Ресторани та бари 1,500     1,500    
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1,500     1,500    
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1,500     1,500    
1212.3 Центри та будинки відпочинку 1,500     1,500    
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1,500     1,500    
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5            
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500     1,500    
1220.3 Будівлі органів правосуддя5            
1220.4 Будівлі закордонних представництв5            
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,200     0,200    
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,200     0,200    
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500     0,500    
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5            
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500     0,500    
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500     0,500    
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,500     0,500    
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,500     0,500    
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,500     0,500    
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,500          
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,500          
1241.3 Будівлі міського електротранспорту            
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту            
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,500          
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг            
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,500     0,500    
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо            
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500     0,500    
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,200     0,200    
1242.2 Гаражі підземні            
1242.3 Стоянки автомобільні криті            
1242.4 Навіси для велосипедів            
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5            
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5            
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5            
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5            
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5            
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5            
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5            
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5            
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5            
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу            
1252.2 Резервуари та ємності інші            
1252.3 Силоси для зерна            
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,500     0,500    
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,500     0,500    
1252.6 Холодильники 0,500     0,500    
1252.7 Складські майданчики 0,500     0,500    
1252.8 Склади універсальні 0,500     0,500    
1252.9 Склади та сховища інші5            
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,200     0,200    
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів            
1261.3 Цирки            
1261.4 Казино, ігорні будинки            
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки            
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,200     0,200    
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5            
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5            
1262.3 Технічні центри            
1262.4 Планетарії5            
1262.5 Будівлі архівів5            
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5            
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ            
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів            
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5            
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5            
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5            
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5            
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки            
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5            
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5            
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5            
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5            
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5            
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5            
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5            
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5            
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5            
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо            
1265.2 Басейни криті для плавання            
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті            
1265.4 Манежі легкоатлетичні            
1265.5 Тири            
1265.9 Зали спортивні інші            
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5            
1271.2 Будівлі для птахівництва5            
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5            
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5            
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5            
1271.6 Будівлі тепличного господарства5            
1271.7 Будівлі рибного господарства5            
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5            
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5            
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5            
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали            
1272.3 Цвинтарі та крематорії5            
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5            
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5            
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5            
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5            
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5            
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5            
               
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,200     0,200    
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,010     0,010    

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

21                             7              652110100            Генічеська міська рада Херсонської                               області   (м. Генічеськ)

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Ф і з и ч н і  о с о б и 2  
Інваліди першої і другої групи 100
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до                     18 років 100
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу 100
Фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 100
Фізичні особи, призвані до Збройних сил України у зв’язку з частковою мобілізацією (на період мобілізації) 100
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) 100
К а т е г о р і я/ к л а с и ф к а ц і я
б у д і в е л ь  т а  с п о р у д
 
Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) 100
Будівлі дитячих будинків сімейного типу 100
Гуртожитки 100
Житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад 100
Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину 100
Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках 100
Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств 100
Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку 100
Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств 100
Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність 100
Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг 100
Об’єкти нежитлової нерухомості дитячо-юнацьких спортивних шкіл 100
Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

2Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

   об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України (60м2 для квартир, 120м2 для житлових будинків, 180м2 для різних типів об’єктів житлової нерухомості) ;

   об’єкта/об’єктів    оподаткування, що  використовуються   їх   власником   з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Міський голова                                                                                                               О.В.Тулупов

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення сесії Генічеської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

            Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

            Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про  встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиного податку та два збори: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів,що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

            Місцевих податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету та є його бюджето – формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

  Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного  розвитку міської територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».

 

            Причини виникнення проблеми:

 

            У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на                   2020 рік податки і збори будуть справлятись по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми міста, а саме:

            – компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (720,0 тис. грн.);

            – утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                      (640,9 тис. грн.);

            – утримання комунальних спортивних споруд (680,7 тис. грн.);

            – забезпечення функціонування водопровідне – каналізаційного господарства                    (1 646,0 тис. грн.);

            – поточний ремонт доріг (560,0 тис. грн.);

            – благоустрій міста (4 045,8 тис. грн.);

            – та інші заходи.

 

 

 

 

 

Аналіз втрат до міського бюджету

 

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

У разі неприйняття

 рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

Відхилення

тис. грн.

(втрати до бюджету)

 

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн. Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,25 1 213,0 0,00 0,0 – 1 213,0
2. Плата за землю

(ставка земельного податку)

1,50 5 570,0 1,50 5 570,0 0,0
3. Єдиний податок 18,00 6 720,0 0,00 0,0 – 6 720,0
4. Туристичний збір 1,00 25,0 0,00 0,0 0,0
  РАЗОМ

(втрати до бюджету)

х х х х – 7 933,0

 

            Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість  проблеми при затверджені місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення міського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

            Враховуючи вищевикладене, Генічеською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
  Громадяни так  
  Держава так  
  Суб’єкти господарювання так  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва так  

            Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

            Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до  Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

            Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

            Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без  застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

            Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі

         Основними  цілями  регулювання є:

            – здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

            – встановити доцільні і обґрунтовані  розміри  ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

            – встановити пільги щодо сплати місцевих податків та зборів;

            – забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного формування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади міста;

            – забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

            – забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

            – привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового  кодексу України.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати рішення міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік”

Така  альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті  12 Податкового кодексу України, місцеві  податки  і  збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а по платі за землю із застосуванням ставок,  які діяли до 31 грудня року, що  передує бюджетному періоду, в  якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме виконанню міського бюджету в можливих обсягах.

 Очікувані  втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення  “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік” складатимуть                                     7 933,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального значення міської територіальної громади

Альтернатива 2

Прийняти рішення міської ради “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік”

Прийняття даного рішення міської ради  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих  податків  і  зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету міста надійде                              13 558,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі водопровідне – каналізаційне господарство,                     поточний ремонт доріг, благоустрій міста та інші заходи

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок додатково надійде до міського бюджету 5 234,0 тис. грн., в тому числі:

– земельного податку – 3 856,0 тис. грн.;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 378,0 тис. грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків і зборів територіальної громади міста Генічеська. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини міського бюджету, але у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати  податків і зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату і, як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного  регуляторного акта та процедур, пов’язаних з його опублікуванням.
Альтернатива 3 1.Максимальні надходження коштів до міського бюджету.

2. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного  регуляторного акта та процедур, пов’язаних з його опублікуванням.

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі                       5 570,0 тис. грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів  за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням податків і зборів.  

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі               13 558,0 тис. грн.
Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету Надмірне податкове навантаження за причин встановлення максимальних ставок податків і зборів призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом

 

всього в тому числі мікро
Кількість  суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 2 889 2 889 2 889
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0,0 100,0 100,0 100,0

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку в сумі    5 570,0 тис. грн.
Альтернатива 2 Сплата податків і зборів  за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язані зі справлянням податків і зборів.  

Сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ

Альтернатива 3  

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати будуть складати                     5 234,0 тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень:

– земельного податку –                   3 856,0 тис. грн.;

– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –                                1 378,0 тис. грн.  Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який проводить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така  альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті  12 Податкового кодексу України, місцеві  податки  і  збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме виконанню міського бюджету в можливих обсягах.

 Очікувані  втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення  “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік” складатимуть                                     7 933,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального значення міської територіальної громади

Альтернатива 2 3- цілі прийняття проекту  регуляторного акта можуть бути  досягнуті майже повною  мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення міської ради  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих  податків  і  зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету міста надійде  13 558,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі водопровідне – каналізаційне господарство,  поточний ремонт доріг, благоустрій міста та інші заходи

Альтернатива 3 2- цілі прийняття проекту  регуляторного акта можуть бути  досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Цілі регулювання можуть бути  досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на  суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в “тінь”, зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати і, як наслідок, виникне зворотній ефект в результаті якого зменшаться надходження до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Держава:

Надходження додаткових коштів до міського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста

Громадяни:

Сплата податків за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Запровадження пом’якшувальних заходів для малого підприємництва

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованих засобах масової інформації.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками. Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сплата податків за запропонованими ставками.

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатку до цього АРВ.

Сумарні витрати  13 558 000,00 грн.

Наповнення міського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць
Альтернатива 3 Держава:

Максимальні надходження коштів до міського бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

 

Суб’єкти

господарювання:

Відсутні

 

Держава:

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованих засобах масової інформації.

Громадяни:

Надмірне податкове навантаження

Суб’єкти

господарювання:

Витрати:

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який проводить діяльність на території ради.

Сумарні витрати

18 792 000,00 грн.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів

господарювання

 

Альтернатива 1 Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати:

Сумарні витрати

5 570 000,00 грн.

Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від  альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на  2020 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження на платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення  буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів. Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на  суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів

Альтернатива 1 У разі не прийняття регуляторного акта податки справлятимуться  за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і, відповідно, не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– Земельного кодексу України

– та інші Закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

  

 1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

            Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

            В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Генічеської міської ради, аналітичних показників Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, інформації відділу з питань економіки, із земельних питань та землеустрою, містобудування, архітектури та з питань підприємницької діяльності виконавчого комітету Генічеської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2020 рік.

             Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження  цього регуляторного акта:    

            Розробка проекту рішення Генічеської міської ради «Про встановлення  місцевих  податків і зборів на 2020 рік» та АРВ до нього.

            Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

            Оприлюднення проекту рішення разом з  АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

            Підготовка експертного висновку постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4.8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

            Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

            Прийняття рішення на пленарному засідання сесії міської ради.

            Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

            Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

       VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування , фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.     

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих  податків і зборів не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

            Тест малого підприємництва викладено у додатку до цього АРВ.

 VІІ. Обґрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

            Запропонованого термін дії акта: один рік

Обґрунтування  запропонованого терміну дії  акта:

У разі, якщо міська рада, у термін до 15 липня, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування коефіцієнтів, а плата за землю справляється  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2                   частини 5 розділу ХІХ Прикінцеві положення ПКУ).

            VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

     Основними показниками результативності акта є:

               – створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

               – кількість фізичних  та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

на 2020 рік

Ставка, % Очікуваний обсяг надходжень,

тис. грн.

1. Разом надходжень до міського бюджету,

в тому числі:

х 13 558,0
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,25 1 213,0
  Плата за землю

(ставка земельного податку)

1,50 5 570,0
  Єдиний податок 18,00 6 720,0
  Туристичний збір 0,5 25,0
  Транспортний податок х 30,0
2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту 2 898
3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту, грн. 13 558,0

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

            Відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватись виконавчим комітетом Генічеської міської ради.

            Метод проведення відстеження результативності:        Статистичний.

            Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

            – аналітичні показники Генічеської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області;

            – інформації відділу з питань економіки, із земельних питань та землеустрою, містобудування, архітектури та з питань підприємницької діяльності виконавчого комітету Генічеської міської ради.

       Базове  відстеження результативності  регуляторного акта буде здійснюватися  до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

       Повторне  відстеження  результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.          

 

 

Генічеський міський голова                                                                              О.В.Тулупов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання  на суб’єктів  малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з                     01 лютого 2019 року по 01 березня 2019 року.

 

Порядковий номер/дата Вид консультації

 (публічні консультації (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), Інтернет –  консультації (Інтернет – форуми, соціальні мережі, тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців, тощо)

Кількість учасників

консультацій,

Основні результати консультацій
1.

24.02.2019 року

Робочі наради та зустрічі       8 Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік на рівні діючих ставок
2.

 з 06.02.2019 року

по

28.02.2019 року

Консультації в телефонному та усному режимі,  Інтернет –  консультації

 

      32 Отримана інформація про місцеві податки і збори на 2020 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і зборів на 2020 рік на рівні діючих ставок

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

           

            кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання                2 898 (одиниць).

            питома вага суб’єктів  малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,0 (відсотків)

           

           

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів  малого підприємництва на виконання регулювання

П/

номер

Найменування оцінки У перший рік

(стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2. Процедури повірки та/або поставки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3. Процедури  експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 71,85 0 0
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5. Інші процедури (сплата податків та зборів), гривень 4 688,75
6. Разом, гривень (сума рядків 1-5) 4 688,75 0 0
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2 898
8 Сумарно,гривень

Формула:

відповідний стовпчик “Разом” *

кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

13 558 000 ,00 0 0

                                                                     

       Оцінка вартості адміністративних процедур  суб’єктів малого підприємництва щодо  виконання  регулювання та звітування

            Розрахунок вартості 1 людино – години:

            Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні –              1 986 годин (норма тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Міністерства соціальної політики від 05.08.2016 № 11535/0/14 – 16/13 “Про розрахунок  норми тривалості робочого часу на 2017 рік”).

            Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4 173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст. 8 Закону України від 21.12.2016 № 1801 “Про Державний бюджет на 2019 рік”)

 

9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1 год.*19,34 грн.

= 19,34

0 0
10. Процедури організації виконання вимог регулювання 1 год.*19,34 грн.

= 19,34

0 0
11. Процедури офіційного звітування 0 0 0
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13. Інші процедури х х х
14. Разом, грн. 38,68 х х
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання 2 898
16. Сумарно, гривень 112 094,64 х 0

 

БЮДЖЕТНІ  ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

            Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання для суб’єктів малого  підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих  податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

П/

номер

Показник Перший рік регулювання

(стартовий), гривень

За п’ять років, гривень
1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого  підприємництва на виконання регулювання 13 558 000,00 0
2. Оцінка вартості адміністративних процедур  суб’єктів малого підприємництва щодо  виконання  регулювання та звітування 112 094,64 0
3. Сумарні витрати  малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 13 670 094,64 0
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва 0 0
5. Сумарні витрати  на виконання запланованого регулювання 13 670 094,64 0

 

 1. Розроблення компенсаторних (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запланованого регулювання

            На основі аналізу статистичних даних відділу економіки та фінансів виконавчого комітету Генічеської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних)  процедур не потрібно.    

ПЕРЕЛІК ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

Починаючи з 2019 року справляння туристичного збору здійснюватиметься згідно із ст. 268 Податкового кодексу України, норми якої змінено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628 – VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, який набрав чинності 01 січня 2019 року.

         З метою приведення   у відповідність до норм законодавства рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території                         м. Генічеська в частині туристичного збору, рішеннями сесій міської ради від 30.01.2019 № 986 та від 19.04.2019 № 1087 були внесені зміни до рішення від 22.05.2018 № 742 “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік”.

         Для забезпечення однієї з умов справляння туристичного збору в                       м. Генічеськ визначено та оприлюднюється перелік податкових агентів:

Перелік* податкових агентів щодо справляння туристичного збору

№ з/п Суб’єкт господарювання Код за ЄДРПОУ платника Форма власності Місце знаходження
1. КП  “Азовкомунсервіс” 32368086 комунальна м. Генічеськ, вул. Гоголя, 196
2. ФОП   Раджабов

Окундар Карімович

(готель “Гюнай”)

  приватна м. Генічеськ,

пров. Сонячний, буд. 10

3. ФОП   Гайдар

Луїза Іванівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 9 А, кв. 22

4. ФОП   Сопрун

Вадим Іванович

  приватна м. Генічеськ,

пров. Лободи, буд. 6

5. ФОП   Попов

Валерій Єгорович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Приморська, буд. 6-Б

6. ФОП   Затишняк

Юлія Сергіївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Азовська, буд. 42

7. ФОП   Пуляєва

Алла Степанівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Коцюбинського, буд. 26, кв. 3

8. ФОП   Саютіна

Інна Леонідівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Міська, буд. 62, кв.1

9. ФОП  Мороз

Олексій Миколайович

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 170

10. ФОП  Олійник

Олена Анатоліївна

  приватна м. Генічеськ,

просп. Миру, буд. 173

11. ФОП  Баранова

Лариса Григорівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Коцюбинського, буд. 28

12. ФОП Петровська

Ольга Валеріївна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд. 21-А

13. ФОП  Альошина

Олена Олександрівна

  приватна м. Генічеськ,

пров. Вокзальний, буд. 8

14. ФОП  Мельник

Сергій Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Паризької Комуни, буд. 29

15. ФОП  Аблязізова

Селімє Мустафаївна

(готель “Нариман”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дружби Народів, буд. 5

16. ФОП  Баранова

Наталя Олександрівна

(готель “Акваторія”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Дмитра Кривоноса, буд. 64

17. ФОП  Ребриков

Віктор Олександрович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Центральна, буд. 22

18. ФОП  Федчишин Володимир Богданович   приватна м. Генічеськ,

вул. Курасова, буд. 5-А, кв.89

19. ФОП  Шевченко

Володимир Вікторович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Вишнева, буд. 50

20. ФОП  Ібрагімова

Валентина Федорівна

(готель “Орхидея”)

  приватна м. Генічеськ,

вул. Горького, буд. 23

21. ФОП  Бандурко

Олександр Анатолійович

  приватна м. Генічеськ,

вул. Братів Коваленків, буд.  25

22. ФОП  Соловйова

Валентина Веніціанівна

  приватна м. Генічеськ,

вул. Курортна, буд. 39

            *Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору, цей Перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у Перелік”.

Затвердження місцевих податків на 2019 рік

 1. Рішення сесії від 22.05.2018 № 742

Скачать (DOC, 122KB)

 • Додаток 1 Податок на майно

Скачать (DOC, 175KB)

 • Додаток 2 Податок на землю

Скачать (DOC, 41KB)

 

Зміни до місцевих податків на 2019 рік

Рішення від 21.06.18 № 767 Зміни до рішення 742

Скачать (DOC, 38KB)

 • Додаток. Ставки земельного податку

Скачать (DOC, 226KB)

Рішення сесії від 30.01.19 № 986

Скачать (DOC, 56KB)