Архив рубрики: Виконавчий комітет міської ради

Склад виконавчого комітету Генічеської міської ради

 

Тулупов Олександр Васильович -міський голова,
Смолянський Ігор Миколайович -заступник міського голови зпитань діяльності виконавчихорганів та комунальних підприємств,
Крупа Ольга Миколаївниа -заступник міського голови зпитань економіки та фінансів,
Кукса Юрій Дмитрович -секретар ради,
Осташевська Ольга Вадимівна -керуючий справами виконкому,
Куркова Лариса Владиславівна -приватний підприємець
Маслов Ігор Георгійович -директор ВПУ – 17
Васильченко Наталя Федорівна -приватний підприємець
Толубець Галина Олегівна -депутат обласної ради
Гурковський Володимир Євгенович -приватний підприємець
Дронов Валерій Іванович -головний  лікар станції  екстреної (швидкої) медичної допомоги,
Бубнова Людмила Анатоліївна -начальник  управління соціального захисту населення
Николаєнко Олександр Леонідович -начальник управління пенсійного фонду
Пузанов Іван Іванович -начальник Держземагенства
Новокреницька Ольга Анатоліївна -директор районного центру зайнятості
Осьмак Геннадій Васильович -приватний підприємець
Кобець Володимир Володимирович -приватний підприємець

 

 

Август 10, 2015

16 липня

20 серпня

17 вересня

15 жовтня

19 листопада

17 грудня

 

Керуючий справами виконкому                                       О.В. Осташевська

Склад виконавчого комітету Генічеської міської ради

 

ПІБ Посада
1. Тулупов Олександр Васильович Секретар ради
2. Євстратов Андрій Олександрович Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств
3. Крупа Ольга Миколаївна Заступник міського голови з питань економіки та фінансів
4. Осташевська Ольга Вадимівна Керуючий справами виконкому
5. Микитась Тетяна Дмитрівна Директор Генічеської ЗОШ №3
6. Ніколаєнко Олександр Леонідович Начальник управління Пенсійного фонду України у Генічеському районі
7. Безручко Георгій Олександрович Голова правління  ВАТ «Трест Генічеськагробуд»
8. Приходько Володимир Степанович Приватний підприємець
9. Голяков Сергій Володимирович  
10. Тищенко Марія Миколаївна  
11. Ізмаєв Олексій Якубович директор Генічеської філії ВАТ «Херсонгаз»

Регламент виконавчого комітету

Генічеська міська рада

Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 жовтня 2013 року                №254                                   м. Генічеськ

Про затвердження Регламенту виконкому

Генічеської міської ради

 

         З метою вдосконалення діловодного процесу  та злагодженої роботи структурних підрозділів, приведення Регламенту виконавчого комітету у відповідність із діючою структурою міської ради та її виконавчих органів, керуючись статтями 11,40,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

         1.Затвердити Регламент виконавчого комітету Генічеської міської ради в новій редакції (додається).

         2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Зюмкіна О.А.

 

 

Секретар ради                                                                      Ю.Д.Кукса

Керуючий справами виконкому                                         О.В.Осташевська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішення виконкому міської ради

                                                                  від 17 жовтня 2013 року №254

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконавчого комітету Генічеської міської ради

 

І.Загальні положення

 

1.Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом.

2.Повноваження виконавчого комітету та його органів, порядок їх діяльності визначаються законами України, рішеннями міської ради, цим регламентом. Виконавчий комітет міської ради правомочний вирішувати будь-які питання, що належать до його повноважень, здійснює управління відповідно до діючого законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, вищестоящих органів влади.

3.Робота виконавчого комітету будується на основі колегіальності і персональної відповідальності, ділового обговорення у вирішенні питань, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки.

4.Виконавчий комітет підпорядкований міському голові, який організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» його роботу і забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території ради.

5.Виконавчий комітет міської ради:

5.1.Попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд.

5.2.Координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

5.3.Правомочний розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 27-40), іншими законами до їх відання.

         6.Регламент виконавчого комітету Генічеської міської ради (надалі Регламент) є нормативним актом, який визначає принципи, порядок його діяльності та затверджується рішеннями виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

7.Робота виконавчого комітету передбачає діяльність у таких напрямах:

планування роботи виконавчого комітету міської ради;

-підготовка і проведення засідань виконкому, прийняття рішень;

-підготовка і видання розпоряджень міського голови;

-організація виконання рішень міської ради, актів вищестоящих органів державної влади;

-порядок проведення засідань, прийом громадян;

-звіти виконавчого комітету;

-організація використання робочого часу, режим роботи.

П. Планування роботи виконавчого комітету міської ради

1.Виконком міської ради організовує свою практичну діяльність, виходячи з планів і програм економічного і соціального розвитку міської ради, на поточний рік і своїх піврічних планів.

2.Порядок формування плану роботи виконавчого комітету:

         2.1.Члени виконкому, начальники відділів апарату на основі виконання плану економічного і соціального розвитку, міських програм, попереднього піврічного плану, стану справ на території міської ради і реальної ситуації, що склалася, вносять за місяць до початку нового півріччя керуючому справами виконкому пропозиції з питань, які необхідно розглянути на засіданні виконкому.

2.2.Внесені пропозиції розглядаються керуючим справами виконкому і після погодження не пізніше, як за 20 днів до початку наступного півріччя, формується проект плану роботи виконавчого комітету.

2.3.Перелік рішень, що розглядатимуться в порядку контролю, складається керуючим справами виконкому на підставі пропозицій начальників відділів не пізніше як за місяць до початку наступного півріччя.

2.4.Підготовлений керуючим справами виконкому проект плану роботи візується міським головою, вноситься на розгляд виконкому на останньому засіданні виконкому поточного півріччя.

3.План роботи виконкому включає:

-перелік питань для розгляду на засіданнях виконкому;

-робота комісій, рад, громадських об’єднань;

-контрольна діяльність;

-інформаційне забезпечення;

-проведення державних, професійних, традиційних заходів;

-організаційні заходи.

  1. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється керуючим справами виконкому, який при його затвердженні на чергове півріччя інформує виконком про виконання попереднього плану.

Відповідальність за підготовку матеріалів та проведення передбачених планами заходів покладається на виконавців, зазначених у плані.

         5.Начальники відділів за відповідною схемою  складають річні плани роботи та помісячні, а також складають щорічно звіти про їх виконання до 10 січня.

Ш. Підготовка і проведення засідань виконкому.

1.Засідання виконавчого комітету скликаються його головою, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць – третій четвер місяця. На розгляд виконкому планується одне-два основних питання.

Виконком є правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Члени виконкому зобов’язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає, про це повідомляється міський голова або його заступник з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств.

У разі відсутності члена виконкому більш ніж половини засідань виконкому протягом поточного року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

2.Порядок денний засідання виконкому з урахуванням пропозицій, що надійшли в період його підготовки, складається керуючим справами виконкому і після погодження з міським головою доводиться до відома членів виконкому та запрошених.

3.Не внесені до порядку денного питання виносяться на розгляд виконкому за погодженням з міським головою.

4.Відповідальні за підготовку питань, які виносяться на розгляд виконкому, готують проект рішення з необхідними додатками, а також довідку; несуть відповідальність за їх зміст.

         При внесенні пропозицій про прийняття рішень з питань, які вже розглядалися, подаються короткі довідки про їх виконання, обґрунтовані обставини, які викликають необхідності їх перегляду і доцільності їх зняття з контролю.

5.За підготовку матеріалів на засідання виконкому в цілому відповідає керуючий справами виконкому.

6.Підготовка матеріалів на розгляд виконкому здійснюється відповідно з вимогами інструкції з діловодства.

7.Проекти рішень, що виносяться на розгляд виконкому, повинні бути підготовлені кваліфіковано і якісно. У них коротко викладається зміст питання, визначаються конкретні заходи, виконавці, терміни виконання та особи, що здійснюють контроль.

Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконкому.

Усі проекти рішень, не пізніше ніж за сім днів до засідання виконкому, направляються відповідальними у відділ з питань правовідносин та звернень громадян для отримання висновку відносно їх відповідності чинному законодавству.

Проекти рішень візуються, а ті з них, які не ґрунтуються на чинному законодавстві, повертаються автору проекту, із зазначенням в письмовій формі мотивів повернення, на доопрацювання.

Не пізніше ніж за 5 днів до засідання виконкому проекти рішень, а також додатки до них (довідки, відповідні записки, заходи тощо) передаються виконавцями керуючому справами виконкому.

Члени виконавчого комітету не пізніше, ніж за два дні до засідання, повинні бути ознайомлені з порядком денним, а також можуть одержати проекти рішень з матеріалами, що виносяться на розгляд.

8.Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання та протоколювання здійснює керуючий справами виконкому.

9.Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.

10.Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджується на початку засідання.

11.У засіданнях виконкому беруть участь керівники, спеціалісти установ, організацій, які мають відношення до питань, що вирішуються. Відповідальний за підготовку питання безпосередньо забезпечує їх запрошення.

А також  можуть брати участь депутати ради, запрошені (представники державних органів, органів територіального самоврядування, громадських об’єднань).

12.Доповідають на засіданні керівники, спеціалісти установ, організацій, підприємств, розташованих на території міської ради. Для доповіді з основного питання надається до 15 хвилин, а для виступів і довідок до 5 хвилин.

13.У процесі засідання виконавчого комітету його учасники мають права:

Члени виконавчого комітету:

-вносити пропозиції щодо порядку денного й порядку роботи,

-брати участь в обговоренні питань,

-вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються,

-пропонувати внести зміни, доповнення до порядку денного або перенесення розгляду питання на наступне засідання.

Запрошені:

-брати участь в обговорені питань, що внесені до порядку денного, давати довідки до них, задавати доповідачу запитання та вносити пропозиції до проекту рішення.

14.Виконавчий комітет міської ради на своїх засіданнях приймає рішення в межах своїх повноважень. Рішення приймаються на засіданні більшістю голосів від його загального складу.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і внести це питання на розгляд міської ради.

 

15.Рішення виконкому остаточно доопрацьоване і відредаговане виконавцем з урахуванням зауважень, змін і поправок, висловлених на засіданні виконкому, візується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств, керуючим справами виконкому, начальником відділу з питань правовідносин та звернень громадян, виконавцем і подається на підпис міському голові на другий день після засідання.

16.Підписані рішення керуючий справами виконкому тиражує і надає виконавцям під підпис для розсилки згідно з розрахунком, який обов’язково додається до кожного рішення, зацікавленим відділам, організаціям, установам не пізніше п’ятиденного терміну.

17.Рішення, що носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення шляхом розміщення на дошці оголошень або на офіційному сайті міської ради

18.Засідання виконкому протоколюється, оформлення здійснює керуючий справами виконкому у 5-денний термін. Протокол виконкому підписується міським головою та керуючим справами виконкому.

19.Протоколи засідань виконкому міської ради зберігаються у керуючого справами виконкому

20.Копії протоколів направляються до Генічеської районної державної адміністрації та в прокуратуру району.

 

ІУ. Підготовка і видання розпоряджень

1.Міський голова в межах своїх повноважень та чинного законодавства видає розпорядження з питань, що не потребують колегіального вирішення, інформує про них виконавчий комітет ради на черговому засіданні.

2.Проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності вносяться тільки посадовими особами виконкому міської ради. Підготовка розпоряджень з кадрових питань, про надання відпусток, по відрядженнях – відділом з питань діловодства та персоналу.

В проектах розпоряджень, як і у рішеннях, коротко, але обґрунтовано викладається зміст питання, визначаються конкретні заходи, виконавці, терміни виконання та особи, що здійснюють контроль.

3.Проекти розпоряджень, завізовані заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств, керуючим справами виконкому, начальником відділу з питань правовідносин та звернень громадян та відповідальним за підготовку, надаються на підпис міському голові.

Додатки до розпоряджень підписуються керуючим справами виконкому, крім додатків до розпоряджень з фінансових питань, які підписуються заступником міського голови з питань економіки та фінансів.

4.Підписані міським головою розпорядження реєструються у  відділі з питань діловодства та персоналу і надсилаються зацікавленим органам, організаціям згідно з розрахунком розсилки, який додається до всіх розпоряджень, не пізніше, як на другий день.

У.Організація виконання рішень міської ради,

виконавчого комітету, актів вищестоящих органів

державної влади і управління, здійснення контролю

за їх реалізацією у виконкомі.

1.Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають усі зареєстровані документи, в яких містяться конкретні завдання і визначені виконавці.

Організація виконання актів вищестоящих державних органів, рішень міської ради, власних рішень, розпоряджень міського голови, інших службових документів здійснюється особисто міським головою, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств, керуючим справами виконкому, начальниками, спеціалістами відділів виконкому міської ради згідно з посадовими інструкціями.

2.Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструються у день надходження і передаються на розгляд міському голові, а у разі його відсутності, заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств. Міський голова чи його заступник в резолюції визначає кому, що конкретно та в який термін доручається зробити. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

3.За виконанням документів встановлюється контроль:

-на виконання актів вищестоящих органів готуються проекти відповідних документів в строк,  зазначений у документі, або визначений міським головою в резолюції;

-у порядку реагування на документи вищестоящих органів влади виконавці у термін 18 календарних днів готують проект рішення виконкому або розпорядження міського голови, при цьому кінцевим строком виконання є дата його підписання міським головою;

-у випадку порушення терміну реагування виконавець разом з проектом документа подає на ім’я міського голови письмове пояснення з цього приводу;

-якщо рішення чи розпорядження потрібно взяти до відома, його зміст доводиться до відповідних посадових осіб.

4.Інформації, що надсилаються у вищестоящі державні органи про виконання рішень і розпоряджень, підписуються міським головою або його заступником.

5.Заступники міського голови, керуючий справами виконкому, начальники відділів, спеціалісти:

         -систематично стежать за тим, щоб всі передбачені в рішеннях і розпорядженнях заходи, виконувались у повному обсязі і у зазначені терміни;

         -періодично перевіряють виконання рішень на місцях та в межах своєї компетенції, надають практичну допомогу і сприяють їх реалізації.

6.Начальники відділів ведуть контрольні справи за виконанням рішень та розпоряджень з питань, що належать до компетенції відділу, систематизують довідки, інформації стосовно виконання розпорядчих документів, щопівроку вносять пропозиції щодо розгляду питань про хід їх виконання відповідно на засіданні виконкому, групи контролю чи апаратній нараді.

7.Виконані власні рішення знімаються з контролю виконкомом міської ради, а розпорядження – міським головою.

8.Технічний контроль за ходом виконання документів вищестоящих органів влади здійснює відділ з питань діловодства та персоналу, за власними розпорядженнями, рішеннями – начальники відділів.

УІ. Порядок проведення засідань, прийом громадян

1.Як правило, засідання проводяться у першій половині дня.

2.У списки запрошених для участі у засіданнях включаються, як правило, лише ті працівники, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Цей список погоджується міським головою.

3.Прийом громадян з особистих питань міським головою, заступником здійснюється згідно із затвердженим графіком на підставі Закону України «Про звернення громадян».

4.Організацію проведення прийому громадян з особистих питань забезпечує начальник відділу з питань правовідносин та звернень громадян.

 

УП. Звіти виконавчого комітету

1.Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний міській раді, періодично, але не менше, як один раз на рік звітує перед нею про свою діяльність.

2.Виконавчий комітет з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади, підконтрольний районній державній адміністрації і щорічно у січні і липні надсилає їй узагальнений звіт про здійснення цих повноважень згідно з діючим  законодавством.

3.Копії прийнятих рішень з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади у десятиденний термін з дня їх прийняття, виконком надсилає до районної державної адміністрації.

 

УШ. Організація використання робочого часу,

режим роботи

1.Єдиний початок роботи виконкому – 8.00, закінчення роботи 17.00, перерва на обід з 12.00 до 12.45.

2.Працівники виконкому своє перебування у службових справах у робочий час за межами адміністративного будинку  повинні заздалегідь узгоджувати з його керівництвом, а потім інформувати секретаря приймальні.

3.Вирішення питань надання відгулів за відпрацьовані вихідні дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється міським головою згідно із законодавством про працю.

4.Кожен працівник виконкому повинен:

-шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників;

-сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

-дотримуватись високої культури спілкування.

5.Посадові особи виконкому при виконання службових обов’язків керуються Законом України «Про державну службу».

Керуючий справами виконкому                                         О.В.Осташевська