436

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік

Генічеська міська рада

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

                  від 22 травня 2018 року                                                     № 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ХХХІІ  сесія  VІІ  скликання

                                                                                                     

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік

 

 

         Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265 – 289, глави І розділу ХІV Податкового кодексу України , Закону України від 07 грудня 2017 року № 2245 – VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», відповідно до пункту 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Встановити на території Генічеської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

         1.1. Платники податку

         1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

         б)  якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         в) якщо  об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб  і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

         1.2. Об’єкт оподаткування

         1.2.1. Об’єктом  оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         1.2.2. Об’єкти, які не є об’єктом  оподаткування визначені п.п. 266.2.2 статті 266 Податкового кодексу України.

         1.3. База оподаткування

         1.3.1. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюються контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної  реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

         1.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

         1.4. Пільги із сплати податку

         1.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового  будинку/ будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

         1.4.2. Звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

         – інваліди першої і другої групи;

         – фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

         – ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу”;

         – фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         –  фізичні особи, призвані до Збройних сил України у зв’язку з частковою мобілізацією (на період мобілізації);

         – релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

1.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 1.4.1 та 1.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

         об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 1.4.1 цього пункту;

         об’єкта/об’єктів  оподаткування, що  використовуються   їх   власником   з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         1.5. Ставка податку

         Встановити, на території Генічеської міської ради, ставку податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в залежності від типів таких об’єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

         Ставки податку встановлені згідно з додатком  1 до цього рішення.

         1.6. Податковий період

         1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         1.7. Порядок обчислення суми податку

         1.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, визначеному п. п. 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

         1.7.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально.

         Щодо новоствореного (нововведеного)  об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

         1.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

         1.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня до початку того місяця, в якому припинилося право на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – з місяця, в якому він набув право власності.

 

         1.9. Порядок сплати податку

         1.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         1.10. Строки сплати податку

         1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.   

 1. Встановити на території Генічеської міської ради транспортний податок.

         2.1. Платники податку

         2.1.1. Платниками  транспортного  податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування.

         2.2.  Обєкт оподаткування

         2.2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

2.3. База оподаткування

         2.3.1.Базою  оподаткування є легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

         2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення.

 

         2.5. Податковий період

 2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                            2.6. Порядок обчислення та сплати податку

           2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку відповідно до п. п. 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.

          2.6.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу  за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, передбаченою статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується   починаючи   з   місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

         2.6.3 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1січня цього року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

         Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

     2.6.4. За  об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

         2.6.5. У разі спливу п’ятирічного віку автомобіля протягом звітного року  податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

         2.6.6.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння  легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

         У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

         2.6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього рішення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом  30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

         У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

         2.7.  Порядок сплати податку

         2.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         2.8. Строки сплати податку

         2.8.1. Транспортний податок сплачується:

                   а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;               

                   б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3.Встановити на території Генічеської міської ради туристичний збір

         3.1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

         3.2. Платники збору

         3.2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно – територіальної  одиниці, на якій  діє  рішення   міської  ради про встановлення туристичного збору, та  отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

        3.2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті, радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які  прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,  реабілітацію до лікувально – профілактичних, фізкультурно – оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно – оздоровчі та санаторні – курортні заклади.

         3.3. Ставка збору

         3.3.1. Ставка  встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 3.4. цього рішення.

         3.4. База справляння збору

          3.4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 3.5.1 цього рішення, за вирахуванням податку на додану вартість.

         3.4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

        3.5. Податкові агенти

       3.5.1.  Згідно з цим рішенням справляння збору може здійснюватися:

       а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;       

         б)  комунальним підприємством «Азовкомунсервіс»,  яке відповідно до п. п. 7 п. «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноважене  міською радою справляти збір з приватного сектору на умовах договору, укладеного з виконкомом міської ради. Контроль за укладанням та дотриманням  цього  договору  покладено на відділ з питань правовідносин та звернень громадян.

         3.6.Особливості справляння збору

3.6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

        3.7. Порядок сплати збору

        3.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового0 періоду строк, за місцезнаходженням податкових  агентів.

        3.7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

       3.7.3.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Встановити на території Генічеської міської ради податок на землю.

         4.1 Платники земельного податку

         4.1.1. Платниками податку є:

        4.1.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

        4.1.1.2. землекористувачі.

         4.1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

       4.2. Об’єкти оподаткування земельним податком

4.2.1. Об’єктом оподаткування земельним податком є:

4.2.1.1. земельні ділянки, які перебуває у власності або користуванні;

4.2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

      4.3. База оподаткування земельним податком

4.3.1.Базою оподаткування є:

4.3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу України .

4.3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

       4.4. Ставки податку встановити відповідно до додатку  2 до цього рішення.

       4.5 Пільги щодо сплати земельного податку

4.5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

4.5.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

4.5.2.1. З 01 січня 2019 року від сплати земельного податку звільняються:

–    органи державної влади;

–    органи місцевого самоврядування;

–  органи прокуратури, заклади, установи та організації, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та використовують земельні ділянки за цільовим призначенням у відповідності до класифікації видів цільового призначення земель, затверджених Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 та для виконання власних повноважень;

–  комунальні підприємства, крім земельних ділянок під окремими будівлями, спорудами або їх частинами, які надаються ними в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям.

      4.5.2.2. Від сплати земельного податку звільняються також юридичні особи визначені статтею 282 Податкового кодексу України.

      4.5.2.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

      4.5.2.4.  Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового кодексу України.

       4.6. Податковий період для плати за землю

       4.6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

      4.6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується                       31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові  земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

      4.7. Порядок обчислення плати за землю

      4.7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

        Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       4.7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової  оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

       4.7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,  що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше  20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

        4.7.4. За ново відведені  земельні ділянки платник подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування  платник

плати за землю подає податкову декларацію  протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем у якому відбулися такі зміни.

       4.7.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцезнаходженням земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

         У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця в якому він набув право власності.

         У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове  податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

         Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем знаходженням земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

       У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих  органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий  орган за місцем знаходженням земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

        4.7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1)   у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб – власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)  пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3)  пропорційно належній частині кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

        4.7.7.Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних  ділянок такої юридичної особи.

       Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування  автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей – інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей – інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

       4.8. Строк сплати плати за землю

       4.8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

      В разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

       4.8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими  органами за місцем знаходженням земельної ділянки щороку до 1 травня.

       4.8.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками. власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом    30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

        4.8.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується

власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом   30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

       4.8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

      4.8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

      4.8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів),   окремих   будівель   (споруд)   або      їх     частин     власниками     та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).

     4.8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 1. Встановити єдиний податок на території Генічеської міської ради.

         5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) рок, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткової ставки).

         1) для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру  прожиткового мінімуму;

         2) для  другої групи платників  єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної  заробітної плати.

         5.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в    п. п. 5.1 встановлюються відповідно до п. п. 293.3 – 293.9  ст. 293 Податкового кодексу України.

         5.3.База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 1. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно правових актів.
 2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 3. Рішення підлягає опублікуванню в мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту Генічеської міської ради  –  www. geniсh – rada. gov. ua.
 4. Рішення ХХІ сесії міської ради VІІ  скликання від 29 червня 2017 року  № 457 ” Про встановлення на території міста Генічеська місцевих податків та зборів на 2018 рік” (зі змінами) з моменту вступу в дію цього рішення втрачає чинність.

        10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

 

 

Міський  голова                                                                                   О.В.Тулупов                                        

                                                                

 

Генічеська міська рада

Херсонської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 червня 2018 року                 №767                                              м. Генічеськ

                                                                                 ХХХІІІ сесія VІІ скликання

 

                                                                                 

Про внесення змін до рішення ХХХІІ сесії

VІІ  скликання від 22 травня 2018 року

№ 742 «Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік»

 

 

         Враховуючи лист Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополя від 06 червня 2018 року                      № 5267/9/21-22-13-03  щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку за формою типового рішення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483,  керуючись  пунктом 24 статті 26 та статтею 69  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни  до рішення  ХХХІІ  сесії  VІІ  скликання від 22 травня 2018 року  №  742 «Про  встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», а саме:                                         

         1.1.Додаток 2 “Ставки земельного податку на 2019 рік” викласти в редакції, що додається до цього рішення.

 1. Рішення підлягає опублікуванню в мережі Інтернет на сторінках офіційного сайту Генічеської міської ради –  www. geniсh – rada. gov. ua.
 2. Рішення набирає чинності з моменту опублікування.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

 

 

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                рішенням  ХХХІІІ сесії VІІ скликання

                   від 21 червня 2018 року   №767

 

 

СТАВКИ

земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року

 

Адміністративно – територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
21 7 6522110100 Генічеська міська рада Херсонської області (м. Генічеськ)

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   0,300 0,300 0,300 0,300
01.02 Для ведення фермерського господарства  0,300 0,300 0,300 0,300
01.03 Для ведення особистого селянського господарства  0,300 0,300 0,300 0,300
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства  0,300 0,300 0,300 0,300
01.05 Для індивідуального садівництва  0,300 0,300 0,300 0,300
01.06 Для колективного садівництва  0,300 0,300 0,300 0,300
01.07 Для городництва  0,300 0,300 0,300 0,300
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби  0,300 0,300 0,300 0,300
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,300 0,300 0,300 0,300
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства  0,300 0,300 0,300 0,300
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  0,300 0,300 0,300 0,300
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  0,300 0,300 0,300 0,300
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення   0,300 0,300 0,300 0,300
01.14 Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  0,300 0,300 0,300 0,300
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   0,050 0,050 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового будівництва  0,050 0,050 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку  0,050 0,050 5,000 5,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання  0,050 0,050 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів   0,050 0,050 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,050 0,050 5,000 5,000
02.07 Для іншої житлової забудови   0,050 0,050 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  0,050 0,050 5,000 5,000
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування   1,000 1,000 1,000 1,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти  1,000 1,000 1,000 1,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги  1,000 1,000 1,000 1,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  1,000 1,000 1,000 1,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування   1,000 1,000 1,000 1,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів  1,000 1,000 1,000 1,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  1,500 1,500 1,500 1,500
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  1,000 1,000 1,000 1,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ  1,000 1,000 1,000 1,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  1,000 1,000 1,000 1,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  1,000 1,000 1,000 1,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  0,010 0,010 0,100 0,100
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування   1,000 1,000 1,000 1,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 1,000 1,000 1,000 1,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови   1,000 1,000 1,000 1,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  1,000 1,000 1,000 1,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників  1,000 1,000 1,000 1,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків  1,000 1,000 1,000 1,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів  1,000 1,000 1,000 1,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  1,000 1,000 1,000 1,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  1,000 1,000 1,000 1,000
04.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва  1,000 1,000 1,000 1,000
04.08 Для збереження та використання заказників  1,000 1,000 1,000 1,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  1,000 1,000 1,000 1,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  1,000 1,000 1,000 1,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  1,000 1,000 1,000 1,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)   х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів  1,000 1,000 1,000 1,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  1,000 1,000 1,000 1,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,000 1,000 1,000 1,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення   1,000 1,000 1,000 1,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту  1,000 1,000 1,000 1,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,500 0,500 0,500 0,500
07.04 Для колективного дачного будівництва   0,500 0,500 0,500 0,500
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000
08 Землі історико-культурного призначення х х х х
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   0,100 0,100 0,300 0,300
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,100 0,100 0,300 0,300
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,100 0,100 0,300 0,300
08.04 Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  0,100 0,100 0,300 0,300
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг   0,050 0,050 5,000 5,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення   0,050 0,050 5,000 5,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  0,050 0,050 5,000 5,000
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  0,050 0,050 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  0,050 0,050 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  0,050 0,050 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  0,050 0,050 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  0,050 0,050 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння  0,050 0,050 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб  0,050 0,050 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  0,050 0,050 5,000 5,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,050 0,050 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  0,050 0,050 5,000 5,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  0,050 0,050 5,000 5,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  0,050 0,050 5,000 5,000
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами   1,000 1,000 1,000 1,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  1,000 1,000 1,000 1,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  1,000 1,000 1,000 1,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  1,000 1,000 1,000 1,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту  3,000 3,000 5,000 5,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту   1,000 1,000 5,000 5,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту   1,000 1,000 1,000 1,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  1,000 1,000 5,000 5,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  1,000 1,000 1,000 1,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  1,000 1,000 1,000 1,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  1,000 1,000 1,000 1,000
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  3,000 3,000 1,000 1,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  3,000 3,000 1,000 1,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  1,000 1,000 1,000 1,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку  1,000 1,000 1,000 1,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку  1,000 1,000 1,000 1,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 1,000 1,000
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   1,500 1,500 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  1,000 1,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 5,000 5,000
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 0,010 0,010 0,010 0,010
15.02 Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 0,010 0,010 0,010 0,010
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України 0,010 0,010 0,010 0,010
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 0,010 0,010 0,010 0,010
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту 0,010 0,010 0,010 0,010
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 0,010 0,010 0,010 0,010
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 0,010 0,010 0,010 0,010
15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,010 0,010 0,010 0,010
16 Землі запасу 0,300 0,300 0,300 0,300
17 Землі резервного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
18 Землі загального користування 0,010 0,010 0,010 0,010
19 Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000

_________

1 У разі встановлення ставок податку та податкових пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, по кожному населеному пункту затверджуються окремі переліки.

2 Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

3 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року № 1011/18306 (зі змінами).

4 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274, 277 Податкового кодексу України (значення з трьома десятковими знаками). 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.