116

Увага, оголошується конкурс!

Виконком Генічеської міської ради з 09 березня 2018 року оголошує конкурс проектів «Крок на зустріч» з реалізації  заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та кооперативних будинках.

Документи приймаються до 28 березня 2018 року включно.

Конкурс відбудеться 30 березня 2018 року у приміщенні міськвиконкому (кабінет заступника голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних  підприємств) о 14:00 годині.

Умови та положення конкурсу проектів з реалізації заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, або кооперативних будинках:

1.1. Це Положення ухвалено Генічеською міською радою на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою ефективного та прозорого використання коштів міського бюджету, що спрямовуються на реалізацію заходів з питань благоустрою у місті.

1.2.Положення про конкурс проектів з реалізації заходів із благоустрою у житлових будинках міста Генічеськ, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, або кооперативних будинках, розроблено з метою врегулювання процедури відбору проектів з реалізації заходів із благоустрою, а також підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках у створенні ОСББ.

1.3.Проведення Конкурсу та відбір проектів здійснюється комісією.

1.4. Основними принципами надання грантів на проведення конкурсу міні-проектів є:

 — відкритість процедур організації та проведення конкурсу;

 — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

— суспільно-корисний характер проектів, що подаються на конкурс;

 — поінформованість громади про результати реалізації проектів, що отримали мікро — гранти.

        Мікро — грант — цільова безповоротна фінансова допомога, що надається з міського бюджету  повноважним на те органом місцевого самоврядування, у порядку, визначеному цим Положенням.  

       Міні — проект   — комплекс взаємопов’язаних у просторі та часі заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, направлених на вирішення проблеми з благоустрою, розроблений силами ОСББ або кооперативних будинків і поданий на розгляд конкурсної комісії для отримання муніципального гранту.

1.5. Конкурс проводиться за такими напрямками:

 • благоустрій в будинках та прибудинкових територій;
 • дитячі та спортивні майданчики: реновація, ремонт існуючих; встановлення нових;
 • ремонт внутрішньо будинкових систем (мережі, арматура на них, які знаходяться в межах будинку).
 • ремонт конструктивних елементів багатоквартирного будинку (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля тощо);

 

 1. Умови проведення Конкурсу.

 

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстровані або легалізовані у встановленому порядку на території Генічеської міської ради та представники кооперативних будинках (далі – Конкурсанти).

2.2. Загальний обсяг фінансування міні-проектів становлять  міні – гранти:

благоустрій в будинках та прибудинкових територій — міні – грант-20,0 тис. грн.;

дитячі та спортивні майданчики: реновація, ремонт існуючих; встановлення нових — міні – грант -20,0 тис. грн.;

ремонт внутрішньо будинкових систем (мережі, арматура на них, які знаходяться в межах будинку) — два міні – гранти по  30,0 тис. грн. та 40 тис. грн.;

ремонт конструктивних елементів багатоквартирного будинку (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля тощо) — міні – грант — 50,0 тис. грн.

2.3. Проекти виконуватимуться на умовах обов’язкового співфінансування:

2.3.1. Максимальна сума гранту (субвенції) з міського бюджету не перевищує  90% вартості проекту.

2.3.2. Внесок Конкурсанта – не менше  10 %.

2.4. Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом порядку.

2.5. Конкурсанти подають до Конкурсного комітету міської ради заявку і копії наступних документів, завірених печаткою та підписом уповноваженої особи Конкурсанта:

— копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію (у разі наявності);

— копію статуту;

— документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.

2.6. Всі Конкурсанти до основного переліку документів обов’язково додають заявку на участь, зведений кошторисний розрахунок і протокол (або гарантійний лист) про участь у співфінансуванні міні-проекту.

У випадку, якщо в рамках реалізації міні-проекту планується поліпшення (вдосконалення, модернізація) стану об’єкта (майна), Конкурсант надає фотознімки (візуалізацію) наявного стану того об’єкта, який планується змінити або відремонтувати.

2.7. Проекти подаються в письмовому виді за підписом уповноваженої особи Конкурсанта.

2.8. Реалізація міні-проектів здійснюється упродовж поточного року.

2.9. На об’єктах, впроваджених або модернізованих унаслідок реалізації міні-проекту, розміщується відповідна інформаційна табличка із зазначенням тексту наступного змісту: “… (назва робіт або міні-проекту) реалізовано у рамках міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади « Крок на зустріч »”.

2.10. Міні-проекти не допускаються до участі в Конкурсі:

— у разі відкликання Конкурсантом міні-проекту;

— при надходженні матеріалів міні-проекту після закінчення встановленого строку для їх прийому;

— при наданні конкурсної документації не у повному обсязі або якщо документація не відповідає вимогам даного Положення чи вимогам, визначеним Конкурсним комітетом;

— у разі, якщо Конкурсанти не зареєстровані або не легалізовані у встановленому порядку на території Генічеської міської ради.

У рамках Конкурсу не фінансуються міні-проекти, що передбачають:

— спрямованість на політичну та виборчу діяльність;

— одержання прибутку і прямої матеріальної допомоги, заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат Конкурсантом або його представником, учасником, членом), партнером;

— погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

— витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків тощо.

2.11. Конкурсанти відповідають за достовірність інформації та документів, які вони надають, відповідно до чинного законодавства України.

2.12. На окрему вимогу Конкурсного комітету Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію щодо міні-проектів. Для наочної презентації міні-проекту допускається проведення демонстраційних показів робіт (друкованих видань, аудіо-  та  відеопродукції).

 

 1. Критерії та порядок оцінки міні-проектів

 

3.1. Міні-проекти оцінюються Конкурсним комітетом за наступними критеріями:

3.1.1. Відповідність міні-проекту напрямку конкурсу.

3.1.2. Реалістичність міні-проекту, конкретність і значущість результату:

 — наявність чітко сформульованої проблеми;

— визначення оптимальних методів реалізації проекту;

— вимірюваність і конкретність очікуваних результатів;

— перспективи подальшого розвитку міні-проекту з використанням місцевих ресурсів.

3.1.3. Економічна ефективність міні-проекту:

— співвідношення витрат і користі від реалізації міні-проекту;

— обґрунтованість вартості товарно-матеріальних цінностей, необхідних для реалізації міні-проекту;

— залучення засобів із інших джерел на реалізацію або розвиток міні-проекту (створення механізму соціального партнерства);

— набуття нового досвіду учасниками реалізації міні-проекту за проблемою, на вирішення якої спрямовано міні-проект.

 

 

 1. Організаційне забезпечення Конкурсу

 

 1. Конкурсна комісія:

4.1. Для проведення конкурсу та оцінки проектів, поданих на отримання грантів Генічеською міською радою утворюється міська конкурсна комісія — далі комісія.

4.2. Склад комісії  затверджується додатком 2  до цього рішення.

4.3.Комісія утворюється в складі: голови комісії, заступника, секретаря та членів комісії.

4.4.Засідання  комісії  є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого персонального складу.

4.5.Рішення  комісії приймається більшістю голосів від кількості членів комісії, які брали участь у засіданні. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови  комісії.

 

 1. Конкурсна комісія:

5.1.Інформує громадськість про своє утворення, місце знаходження та порядок діяльності;

5.2.Готує до розгляду та розглядає на своїх відкритих засіданнях проекти, що подаються на конкурс для отримання муніципальних грантів;

5.3. Приймає рішення про переможців конкурсу;

5.4.Вирішує інші питання, що пов’язані з організацією та проведенням міського конкурсу на отримання міні — гранту.

 

 1. Процедура Конкурсу

 

6.1. Дане положення оприлюднюється на офіційному сайті  міської ради.

6.2. Прийом заявок на конкурс відповідно до термінів, зазначених у оголошенні; повідомлення про конкурс друкується у місцевих друкованих періодичних виданнях не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

6.3. Пропозиція на отримання гранту від міської ради може бути направлена:

—    на електронну пошту міської ради: genich.mrada@ukr.net

—    особисто принесеною чи надіслано до Генічеської міської ради за адресою: м. Генічеськ, вулиця Міська,8.

 

 1. Фінансове забезпечення реалізації міні-проектів

 

7.1. Фінансування реалізації міні-проектів, визнаних переможцями, за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на поточний бюджетний рік, здійснюється шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції  КП «Міськжитлобуд» на підставі рішення Конкурсного комітету.

7.2. Упродовж місяця з дати завершення реалізації міні-проекту Конкурсант надає до  міської ради  документи у паперовій формі, що підтверджують реалізацію міні-проекту (копії укладених договорів, акти виконаних робіт тощо), а також фотознімки (або візуалізацію, виконану будь-яким іншим способом).

Для отримання детальної інформації про порядок проведення конкурсу, іншої інформації з питань конкурсу можна звернутися за контактним телефоном: 3 57 62, крім суботи, неділі та святкових днів з 08:00 до 16:00 години або на сайті Генічеської міської ради genich-rada.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.